Rechten van mensen met een handicap in Congo

Rechten van mensen met een handicap in Congo
Martin Lusambila, dat is een persoonlijkheid. Als het gaat over het verdedigen van de rechten van personen met een handicap in Kinshasa, is hij present. Je komt hem zowel tegen in een conferentiezaal als op een wijkvergadering waar hij praat met personen met een handicap en hun naasten. Het leven heeft Martin nochtans niet gespaard. Hij was amper anderhalf jaar oud toen hij getroffen werd door een hersenafwijking waardoor hij minder mobiel werd.

In Congo worden kinderen met een handicap vaak verstoten. Ze worden ervan beschuldigd ongeluk te brengen. Gelukkig gold dit niet voor Martin. Hij had het geluk ouders te hebben die anders dachten en geloofden in de capaciteiten van hun kind.
?Mijn ouders hebben me ingeschreven aan de lagere school. Na de oriëntatiecyclus en een deel van mijn middelbare studies ben ik overgestapt naar het ?Centre Professionel pour Handicapés Kikesa? in Kinshasa. Ik heb er een diploma boekbinderij en bibliotheek behaald.?
Hier houdt het echter niet bij op. Martin volgt nog meer opleidingen en haalt een diploma in de communicatiewetenschappen en ?technieken, volgt een opleiding  onwikkeling en beheer van projecten? Niets houdt hem tegen, zeker zijn handicap niet.

Hij lanceert zich vervolgens op de arbeidsmarkt. Eerst wordt hij assistent bij het Kikesa-centrum.
?Dat was een belangrijke periode voor me, zowel op het gebied van opleiding als van professionele ervaring omdat ik daar nuttige kennis opdeed inzake de socioprofessionele integratie van mensen met een handicap.?

Rechten van mensen met een handicap in Congo
Zijn school- en professioneel parcours doet hem nadenken over de beste manier om mensen uit Kinshasa te helpen die net als hem met een handicap leven.
?Ik heb nagedacht over de sociale en professionele integratie van personen met een handicap. Ik wilde iets doen. Daarom was ik actief betrokken bij de oprichting en de organisatie van de vereniging ?Médecins d?Ouvrage?, een coöperatieve van boekbinders met een handicap. Ik heb ook deegenomen aan ontmoetingsdagen, seminaries, workshops en colloquia. Sinds 1995 besteed ik mijn tijd en energie aan het bevorderen en beschermen van de rechten van personen met een handicap in Congo.?

Een keuze die hem natuurlijk in contact bracht met Handicap International. Hij werkt nu voor een project voor steun aan lokale verenigingen van en voor personen met een handicap. Handicap International versterkt de werking van deze verenigingen die de overheden willen sensibiliseren om aangepaste wetten. De internationale Conventie voor de Rechten van Personen met een Handicap van de V.N. vormt hierbij de leidraad. Martin pleit ook zelf regelmatig bij de Congolese beleidsmakers om aandacht te hebben voor de rechten van mensen met een handicap.

Deel dit artikel