Rellen in Kenia hebben zware gevolgen voor arme veehoudersfamilies

Sinds de betwiste verkiezingsuitslag van 27 december 2007 lijdt Kenia onder een explosie van geweld. Honderdduizenden mensen sloegen noodgedwongen op de vlucht. Onder hen heel wat veeboeren die hun veestapel hebben moeten achterlaten. Dierenartsen Zonder Grenzen heeft meegewerkt aan een diepgaande identificatiemissie om de noden op korte en middellange termijn te bepalen.

 

Oncontroleerbare verspreiding van dierziekten 

Het kantoor van Dierenartsen Zonder Grenzen is al sinds 1995 in Nairobi gevestigd. Onze medewerkers ter plekke komen dagelijks in contact met de slachtoffers van de rellen. Eén van hen schreef ons dat mensen levend verbrand worden in hun woning en dat huizen van vluchtelingen geplunderd en in brand gestoken worden.Veel gezinnen moeten naar de hoofdstad Nairobi of naar buurland Oeganda vluchten en zien geen andere oplossing dan hun dieren achter te laten. Herders uit de grensgebieden zoals Noord-West-Kenia en Noord-Oost-Oeganda hebben geen toegang meer tot weilanden, wat tot nog meer conflicten leidt.

Voor de kleine boeren heeft dit zowel op korte als op lange termijn dramatische gevolgen. De veterinaire diensten en de bevoorrading van medicijnen functioneren niet meer zoals het hoort, dit terwijl de dieren in de rurale gebieden vrij rondlopen, zelfs over de landsgrenzen heen. Deze situatie maakt het bijna onmogelijk om diergeneeskundige hulp te verlenen en de verspreiding van dierziekten te controleren. Op dit moment hebben de meeste vluchtelingen geen toegang meer tot melk. Degenen die niet gevlucht zijn, hebben geen middelen om hun dieren te verzorgen. Veel winkels zijn gesloten en overal duiken prijsstijgingen op, ook bij het veevoeder. Tegelijkertijd dalen de prijzen voor het vee. De markten zijn opgeschort en veehandelaars kopen minder dieren aan omdat er bijna geen mogelijkheden meer zijn om ze verder te vermarkten. Voor veel veehouders valt hun enige bron van inkomsten weg.

Dierenartsen Zonder Grenzen biedt noodhulp aan de getroffen veehouders
DZG laat zich als “ontwikkelings”organisatie normaal gezien niet in met korte-termijn-noodhulp als er geen mogelijkheid is om daarna duurzame ontwikkelingsacties op te starten. Door de uitzonderlijke toestand die momenteel in Kenia heerst, heeft de organisatie toch besloten om fondsen bijeen te zoeken om de meest hulpbehoevende gezinnen te kunnen steunen. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om voedsel, geneesmiddelen, kleding en dekens aan te kopen en te verdelen onder families die uit hun dorpen zijn gevlucht en een schuilplaats in Nairobi hebben gezocht. Deze mensen hebben enkel meegenomen wat ze konden dragen en hebben bijna al hun bezittingen en hun dieren moeten achterlaten. Wanneer de vrede hersteld zal zijn en deze mensen naar huis kunnen terugkeren, is de kans zeer groot dat hun dieren verdwenen zijn. DZG heeft daarom meegewerkt aan een diepgaande identificatiemissie om de noden op korte en middellange termijn te bepalen. Op dit moment is men hard op zoek naar donororganisaties die de boeren zullen helpen om hun kuddes weer uit te bouwen wanneer de conflicten voorbij zijn. Dit is van groot belang om de lokale economie te doen heropstarten en het normale leven weer op te nemen. Zonder steun bestaat de kans dat veel kleine boeren die zich voordien goed uit te slag trokken met beperkte middelen, in de armoede terecht zullen komen van waaruit het maar zeer moeilijk te ontsnappen is zonder steun van buitenaf.

Hulp is nu maar ook morgen nodig. Nu om de vluchtelingen te helpen met levensnoodzakelijke bijstand, nadien om de kleine boeren te helpen de draad weer op te pakken en zo snel mogelijk terug zelfredzaam te worden om hun gezinnen te kunnen onderhouden.

Over Dierenartsen Zonder Grenzen

In veel Afrikaanse gebieden is de bevolking rechtstreeks afhankelijk van haar dieren. Wanneer de kudde ziek is, wordt het hele dorp getroffen. Daarom ondersteunt de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen lokale boeren met opleidingen en vaccinatiecampagnes. De organisatie geeft de bevolking opleidingen rond dierlijke gezondheid, melkproductie en -verwerkingstechnieken en het organiseren van veehandel. Door het vee gezond te houden zoekt Dierenartsen Zonder Grenzen in tien Afrikaanse ontwikkelingslanden naar langetermijnoplossingen voor armoede en honger.

Info: e.bedert@vsf-belgium.org of 02/ 539 09 89

http://www.dzg-belgium.org

Deel dit artikel