Reynders spreekt zich uit tegen grondwetsherziening in Burundi

 

In een interview met Institut Panos Paris, een organisatie waarmee 11.11.11 nauw samenwerkt, heeft minister van buitenlandse zaken Didier Reynders zich voor zijn doen vrij scherp uitgelaten over de situatie in Burundi.

Reynders neemt in het interview afstand van de Belgische terughoudendheid om zich tegen de voorgestelde grondwetswijziging te positioneren.
Op een vraag over een mogelijk derde mandaat voor huidig Burundees president Pierre Nkurunziza - enkel mogelijk via een grondwetswijziging - antwoordt Reynders dat er geen universele regel is wat betreft mandaten, maar wel dat "er grondwetten bestaan en wanneer een grondwet geen derde mandaat voorziet, er geen sprake kan zijn om de grondwet te veranderen, en zich een derde mandaat voor te stellen" .

11.11.11 vraagt al langer een duidelijke positie van België in dit debat en we kunnen deze open communicatie alleen maar aanmoedigen. De voorgestelde grondwetsherziening is immers absoluut geen goede zaak. Niet enkel omdat er heel wat polemiek is over een mogelijk derde mandaat voor Nkurunziza, maar vooral ook omdat een aantal garanties uit het Arusha-akkoord (2000) door de nieuwe voorstellen op de helling staan, met mogelijke gevolgen voor de stabiliteit van het land.

Ook tegen de nieuwe perswet reageert Reynders scherp. Hoewel de perswet recent nog voor een deel ongrondwettelijk werd verklaard, blijft ze nog steeds een aanfluiting van de persvrijheid. Ook de wet op de vzw's, een dossier dat 11.11.11 van zeer dichtbij opvolgt, ziet hij momenteel niet in de goede richting evolueren. Volgens de minister is het belangrijk dat de internationale gemeenschap druk blijft uitoefen, zij het zonder de bevolking hiermee te raken. Hij moedigt ook uitwisseling tussen Belgische en Burundese parlementairen aan, iets waar ook 11.11.11 voor pleit.

 

Volgende stap

 

De volgende stap voor Reynders? Deze versterkte positie over de situatie in Burundi verankeren en deze ook uitdragen in de politieke dialoog met Burundese beleidsmakers. Ook moet België op het Europees toneel een voortrekkersrol spelen voor meer proactief beleid omtrent Burundi.

Het interview bevat overigens ook andere interessante punten. Naast een verduidelijking van de Belgische positie over Oost-Congo en zijn steun aan een onontbeerlijk programma rond demobilisatie van ex-rebellen, spreekt hij ook over het verkiezingsproces in DR Congo. Hij wil geen overdreven uitstel van een jaar van de lokale verkiezingen en wil die verkiezingen ook steunen, zij het na een positieve analyse van de organisatie ervan, een eis die 11.11.11 recent ook al in een briefingpaper voorstelde.

Maar we zijn ook niet met alle standpunten van Reynders akkoord. Zijn geloof in Malu Malu, de voorzitter van de Congolese kiescommissie, of in het belang van een regering van nationale eenheid, wordt bij onze partners in Congo zeker niet gedeeld. En Reynders durft zijn kritische positie over Burundi of de DRC wederom niet door te trekken naar de interne situatie van Rwanda, terwijl het daar op vlak van persvrijheid of democratische ruimte in het algemeen ook maar erg slecht is gesteld.


Meer info:Het volledige interview kan je hier bekijken (Youtube)

11.be: 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel