Samen de voedselzekerheid in 42 dorpen in Gambia verbeteren

NATC, de nieuwe partner van Bevrijde Wereld in Gambia >

‘Nieuw partnerschap moet de voedselzekerheid in 42 dorpen verbeteren'

Bevrijde Wereld verwelkomt een nieuwe partner in Gambia. Njawara Agricultural Training Centre (NATC) leidt boeren op in duurzame landbouw om zo de armoede en plattelandsvlucht een halt toe te roepen. Bevrijde Wereld en NATC zullen zich de komende drie jaar volop inzetten om de voedselzekerheid van arme boerenfamilies in 42 dorpen te verbeteren.

njawara_natcNATC is een lokale ngo, opgericht en bestuurd door de dorpsgemeenschap Njawara. Het centrum traint boeren in duurzame landbouwtechnieken en in duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen om zo hun productie en opbrengsten een niveau hoger te tillen. Daarnaast ondersteunt de ngo boeren met de oprichting van kleinschalige handelszaakjes zodat families financieel onafhankelijker worden.

Door werkgelegenheid te creëren en de autonomie van de boeren te verhogen wil NATC de armoede op het platteland bestrijden en de wanhoopsvlucht naar de steden overbodig maken. NATC richt zich zowel op jongeren als volwassenen. Gendergelijkheid is een belangrijke peiler in hun werking. Speciale aandacht gaat daarom uit naar de versterking van vrouwelijk leiderschap.

Van de theorie naar de praktijk
De trainingen gaan door in de opleidingsgebouwen van NATC. Er is ook een slaapzaal waar de cursisten gedurende hun opleiding kunnen overnachten. Op een terrein van zes hectare passen de boeren de aangeleerde theorie meteen toe in de praktijk. Een kijkje op het terrein neemt ons mee naar een moestuin met een druppelirrigatiesysteem, een boomkwekerij, een bos, een kippenhok, gevarieerde plantensoorten en enkele fruitbomen.

Eenmaal de mannen en vrouwen hun opleiding hebben afgerond, keren ze terug naar hun dorpen. De volgende belangrijke stap is dat ze de verworven kennis toepassen in hun eigen gemeenschap. Dit doen ze door gemeenschapsactiviteiten te organiseren om de inwoners te mobiliseren. De opgeleide boeren zetelen ook in de algemene vergadering van NATC. Op die manier beslissen ze mee over de werking van de organisatie en wordt de opleiding voortdurend getoetst aan de realiteit op het platteland. Zo kan NATC nog beter inspelen op de noden van de boerenfamilies.

Een grote verrijking voor alle partijen
Bevrijde Wereld en NATC zullen zich voor de periode 2011-2013 samen inzetten om de voedselzekerheid van arme boerenfamilies in 42 dorpen te verbeteren. Wim Vereecken, programmaverantwoordelijke voor West-Afrika, legt uit wat dat precies inhoudt: "We werken aan een betere toegang tot water en ondersteunen de graanproductie, met de nadruk op rijst. We moedigen boeren aan in de opzet van kleinschalige activiteiten die inkomsten opleveren. Daarnaast investeren we in een grotere draagkracht en slaagkans van NATC en de boerenorganisaties." Bevrijde Wereld en NATC zullen hiervoor samenwerken met ADWAC, een andere partner van Bevrijde Wereld in Gambia. "We brengen onze lokale partners steeds in contact met elkaar in een groter netwerk van ngo's", vertelt Wim. "Zo worden kennis en expertise uitgewisseld, wat een grote verrijking is voor alle partijen!"

www.bevrijdewereld.be

infofiche_partnerlanden_w-afrika_2009

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel