Satellietbeelden alarmeren over recordsnelheid waarmee polaire ijskappen slinken


De Europese satelliet CryoSat-2, die metingen uitvoert over de dikte van de polaire ijskappen in Groenland en Antarctica, geeft aan dat het poolijs vandaag smelt tegen een snelheid van zo'n 500 km³ per jaar. Dat is meer dan het dubbele van wat in 2009 werd gemeten, en het verraadt de enorme impact die de klimaatverandering momenteel reeds heeft.
Het bewuste onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van het Duitse Alfred Wegener Instituut, en maakte gebruik van hoog-resolutie hoogtemetingen van de ijskappen door middel van radartechnologie. Door de meetgegevens van de laatste drie jaar te vergelijken, werd ontdekt dat de ijskap op Groenland zo'n 375 km³ per jaar verliest, tegenover zo'n 125 km³ voor de ijskappen op Antarctica.

Deze opgemeten snelheden zijn de hoogste sinds de metingen 20 jaar geleden werden aangevangen, en duiden op een verdubbeling van de bijdrage van smeltende polaire ijskappen in de globale zeespiegelstijging. Hoewel er een beperkte toename is van poolijs in Oost-Antartica, kan dit de afname in West-Antartica en Groenland niet compenseren. De recente meetgegevens zijn een nieuwe klap voor de sceptici van de klimaatverandering, die argumenteerden dat het huidige verlies aan Arctisch poolijs wordt gecompenseerd door een toename van Antarctisch poolijs. De gegevens duiden op het tegendeel: de snelheid waarmee het poolijs op Antarctica smelt, werpt een heel nieuw licht op de alarmerende impact van de klimaatverandering.

  • Bron
  • Vertaling: Thijs Van der Meeren
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel