Schone Kleren Campagne roept H&M op om de kledingarbeiders beter te beschermen

Terwijl de Zweedse modegigant H&M straks de winstcijfers van 2015 bekend zal maken, roept de Schone Kleren Campagne het bedrijf op om meer te doen om de kledingarbeiders in Bangladesh te beschermen.

Een analyse van de belangrijkste leveranciers van H&M toont aan dat er ernstige achterstand is bij dringende renovaties aan de gebouwen. Zo blijven tienduizenden arbeiders risico lopen op een dodelijk ongeval en letsels.

Uit een rapport van de internationale Schone Kleren Campagne (en drie andere ngo's) blijkt dat de veiligheidsrenovaties bij 32 van H&M's strategische leveranciers in Bangladesh vertraging oploopt. Publiek beschikbare verslagen van inspecties van meer dan 16 maanden geleden tonen dat, op één uitzondering na, alle belangrijke leveranciers van H&M achterliggen op het schema om renovaties uit te voeren.

Meer dan de helft van de fabrieken hebben nog altijd geen fatsoenlijke nooduitgangen. Wanneer er brand uitbreekt in één van die fabrieken, zitten de werknemers als ratten in de val, en dat is al herhaaldelijk gebeurd in Bangladesh. "H&M is in een zeer concurrentieel klimaat in staat om zijn winst te verhogen, maar blijkbaar niet om al zijn leveranciers eenvoudige dingen zoals het wegnemen van een slot te laten uitvoeren," zegt Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne.

Waarom H&M?

Ook in andere fabrieken lopen de renovaties vertraging op. Het probleem ligt dus niet alleen bij H&M. H&M is echter de grootste inkoper van kleding in Bangladesh. Ze zijn klant bij 229 fabrieken. Hun beleidskeuzes hebben dus een impact op een zeer groot aantal werknemers. Bovendien laat H&M geen kans onbenut om zichzelf te promoten als een duurzaam merk. In het laatste duurzaamheidsrapport claimde H&M zelfs dat de renovaties afgerond waren.

schoneKleren petitie veiligheid

Verlenging van de uiterste uitvoerdatum

Het rapport toont wel enige vooruitgang. Hoewel het totale aantal nog uit te voeren brand-, elektrische en structurele verbouwingen met 37% hoog blijft, is het aantal items dat als "vertraagd" gerapporteerd wordt in deze 32 fabrieken, verminderd. De auteurs wijzen er echter op dat het grootste deel van de vooruitgang verklaard kan worden door de verlenging van de uiterste datum, eerder dan door de voltooiing van renovatie.

Het zijn de fabrieken zelf die de renovaties moeten betalen maar veel ketens betalen hun leveranciers extreem lage prijzen. En daar wringt het schoentje.

De renovaties die nodig zijn om de arbeiders in geval van brand een veilige uitgang uit de fabriek te garanderen, lopen nog altijd het meest vertraging op. In 13% van de fabrieken (vergeleken met 16% in september) zijn de afsluitbare deuren nog steeds niet verwijderd; 38% van de fabrieken (vergeleken met 55% in september) hebben nog altijd de schuifdeuren en ophaalpoorten niet verwijderd; en 55% hebben nog geen brandwerende deuren en afgesloten trappenhuizen geïnstalleerd (vergeleken met 61% in september).

Waar wringt het schoentje?

Discussies over de financiering van de renovaties is de voornaamste oorzaak van de achterstand. Het zijn de fabrieken zelf die de renovaties moeten betalen, maar de kledingmerken moeten er wel voor zorgen dat ze de financiële capaciteit hebben om dat te doen. De extreem lage prijzen die veel ketens betalen aan hun leveranciers, moeten dus stilaan tot het verleden behoren. En daar wringt blijkbaar het schoentje.

De nettowinst van H&M bedroeg in 2014 bijna 2,2 miljard euro. Een gebrek aan financiële middelen kan dus alvast geen excuus zijn.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels