Snelle, eenvoudige, en correcte wateranalyses op het platteland, dankzij de samenwerking met Hach-Lange

Hach-Lange, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in wateranalyse, schonk aan de landbouwuniversiteit in Senegal hoogtechnologisch materiaal om de waterkwaliteit te meten. Die samenwerking kwam tot stand via Bevrijde Wereld. Daarnaast leerde Hach-Lange de partners van Bevrijde Wereld in Guinee-Bissau een test voor waterkwaliteit gebruiken, waarmee iedereen op een eenvoudige manier in 24 uur kan onderzoeken of drinkwater zuiver of besmet is. Een ingrijpende verbetering op het West-Afrikaanse platteland, waar het vaak weken tot maanden wachten is op resultaten van een labo. De testen worden toegepast in de plattelandsprojecten van Bevrijde Wereld in West-Afrika.

Eind oktober waren Wim Vereecken, programmaverantwoordelijke voor West-Afrika, en Daniel De Amicis, medewerker van Hach Lange, op zending in Senegal en Guinee-Bissau. Het bedrijf Hach-Lange ontwerpt meetinstrumenten voor het opvolgen van de waterkwaliteit. Hach-Lange schonk twee spectrometers en één troebelheidsmeter aan de Universiteit van Thiès in Senegal, meer bepaald aan de faculteit van de landbouwwetenschappen (ENSA). De professoren en studenten van het departement bouwkunde konden kennis maken met dit hoogtechnologisch materiaal. Hach-Lange werkt samen met verschillende universiteiten in Europa, maar dit is de start van een eerste samenwerking met een universiteit in het Zuiden.

"Iedereen kent het belang van de kwaliteit van drinkwater, maar er zijn nauwelijks mogelijkheden in Guinee-Bissau om betrouwbare informatie te krijgen. Vaak duurt het weken of maanden vooraleer het dichtstbijzijnde laboratorium resultaten doorgeeft."

Bevrijde Wereld bracht Hach-Lange en de universiteit samen, en maakt de expertise nuttig voor haar landbouwprogramma's in West-Afrika. De studenten van ENSA worden ingeschakeld in de projecten van Bevrijde Wereld in Senegal, Guinee-Bissau en Gambia. Zo werd in Guinee-Bissau een test gebruikt voor het meten van waterkwaliteit. De test is ontworpen door Professor Bob Metcalf van de Sacramento universiteit van Californië. Dit onderzoek laat toe om in 24 uur en ter plaatse een diagnose te stellen van eventuele besmetting van drinkwater. De test is erg gebruiksvriendelijk en kan aan verschillende betrokkenen aangeleerd worden. De verantwoordelijken van een watercomité kunnen samen met de animatoren van de lokale NGO-partners, gezondheids- of drinkwaterdiensten de situatie in hun dorp opmeten en interpreteren.

Referentiepersonen uit de gezondheidszorg en het ministerie van hydraulica vonden dit een uitzonderlijk instrument: "Iedereen kent het belang van de kwaliteit van drinkwater, maar er zijn nauwelijks mogelijkheden in Guinee-Bissau om betrouwbare informatie te krijgen. Vaak duurt het weken of maanden vooraleer het dichtstbijzijnde laboratorium resultaten doorgeeft." vertelde M. Manuel Moreno, al 20 jaar verantwoordelijke bij het ministerie van hydraulica in Guinee Bissau, en die het hele programma van de zending meemaakte.
De samenwerking tussen Bevrijde Wereld en Hach-Lange ontstond in het kader van het VPWvO (Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling). De samenwerking vindt een concrete uitwerking in het project 'Watervoorziening voor 12 dorpen in het Oosten van Guinee-Bissau'. Via deze samenwerking heeft de Vlaamse overheid een budget van 126.440 Euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering in 2011-2013.


HACH LANGE is wereldwijd een toonaangevend bedrijf op het gebied van laboratorium- en online-wateranalyses. Hach-Lange België heeft haar zetel in Mechelen.

Bevrijde Wereld is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met 250.000 boeren werken ze aan betere voedsel- en watervoorziening op het platteland in Bolivia, West-Afrika, en de Filippijjnen. www.bevrijdewereld.be

logo_be-baseline
Solidagro DOOR:

Deel dit artikel