Staakt-het-vuren in Zuid-Soedan: 500.000 mensen nog steeds in kwetsbare positie


Sinds 15 december is Zuid-Soedan door geweld getroffen. Er vielen meer dan 1.000 doden en minstens 180.000 mensen sloegen op de vlucht. Op 23 januari werd een staakt-het-vuren ondertekend, maar de situatie van de vluchtelingen blijft erg precair.

Oxfam helpt hen met waterbevoorrading en sanitaire voorzieningen.
 


 

Op 23 januari werd een akkoord over het staakt-het-vuren afgesloten en dat is op politiek vlak een stap in de goede richting. Toch is blijvende internationale druk nodig om de aangegane engagementen te laten respecteren.

Eens de vijandelijkheden zijn stopgezet, kan de veiligheid op lange termijn enkel gegarandeerd worden als alle partijen die verantwoordelijk zijn voor de doden en de mensenrechtenschendingen, rekenschap afleggen en het verzoeningsproces op gang komt.

Lees verderop oxfamsol.be.

BRON:Oxfam Solidariteit
Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel