Stemming over CETA weldra in Vlaams en federaal parlement?

Zowel de Vlaamse als de federale regering nemen zich voor om CETA, het handelsakkoord met Canada, dit voorjaar nog bij hun parlementen in te dienen. Beide regeringen zeggen niet te willen wachten op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de wettelijkheid van CETA. In een reactie op een petitie van een burgerinitiatief heeft het Vlaams Parlement wel al een hoorzitting gewijd aan CETA. 11.11.11 dringt er op aan dat er nog bijkomende hoorzittingen worden georganiseerd en dat de beslissing van het Hof wordt afgewacht.

België stelt vraag maar wil niet op het antwoord wachten

In september vorig jaar diende België een vraag in bij het Europese Hof van Justitie over de wettelijkheid van CETA maar zowel de Federale als de Vlaamse regering willen niet op het antwoord wachten en CETA dit voorjaar nog bij hun parlement indienen. Zij zouden de vraag enkel goedgekeurd hebben om de vier andere regeringen in België ter wille te zijn, maar zelf nooit aan de wettelijkheid van CETA getwijfeld hebben. Ze verwachten dan ook dat het Hof hen uiteindelijk gelijk zal geven.

Burgerinitiatief verkrijgt hoorzitting

Op 7 november 2017 hield de Commissie Buitenlandse Zaken van het Vlaamse Parlement een hoorzitting over CETA. Aanleiding was een petitie met meer dan 15.000 handtekeningen ingezameld door lokale actiegroepen tegen CETA en op initiatief van het Gentse platform Gent TTIP en CETA-Vrij. Het reglement van het parlement schrijft voor dat de indieners van dergelijke petitie het recht hebben om gehoord te worden. Twee vertegenwoordigers kregen daardoor de mogelijkheid om een kritische analyse  van CETA te presenteren. De indieners betwistten de wettelijkheid van de voorlopige uitvoering van CETA die op 21 september 2017 begon en vroegen een referendum. Op 9 januari delibereerde de Commissie over die vraag. Ze beslisten er niet op in te gaan.

Bijkomende hoorzittingen zijn nodig

Ook het Platform Rechtvaardige en Duurzame Ontwikkeling (bestaande uit vakbonden, mutualiteiten, milieu-, consumenten-, mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties incl.11.11.11) pleit ervoor om de uitspraak van het Europese Hof af te wachten en in ieder geval niet over CETA te stemmen zonder een grondig analyse van het akkoord. De getuigenis van 7 november 2017 heeft een goed overzicht opgeleverd van de problematische aard van CETA, maar bijkomende hoorzittingen zijn nodig om dit verder uit te diepen. Het Platform staat klaar om haar inbreng te doen.

Wat de uitslag van de stemming over CETA nadien ook wordt, het is belangrijk dat het Vlaamse parlement CETA grondig onderzoekt zodat het een volledig zicht heeft op de impact van CETA die veel verder gaat dan het bevorderen van de handel. Wat betekent CETA voor de privacy, het voorzorgsprincipe, de gezondheid, de consumentenbescherming, de arbeidsnormen, de beleidsruimte...? De regeringen van de EU- lidstaten beslissen via de Raad van de Europese Unie voortdurend mee over de richting en inhoud van EU handelsakkoorden. Zij doen dat zonder hun parlementen daarbij te betrekken. Enkel door CETA grondig te onderzoeken kunnen het Federale en Vlaamse parlement zicht krijgen op wat hun regeringen doen en kunnen ze hen hopelijk voortaan beter aansturen. ze hen hopelijk voortaan beter aansturen. Voor 11.11.11 is dit des te belangrijker omdat CETA door de Europese Commissie als blauwdruk wordt gebruikt in onderhandelingen met ontwikkelingslanden.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

Deel dit artikel