Stop de verspilling: we zijn allemaal akkoord!

Zowel in België als in de rest van Europa lozen de boeren massaal hun melk. Hopeloze melkveehouders die onder een rampzalig Europees landbouwbeleid gebukt gaan, grijpen naar dit laatste middel om hun situatie aan te klagen. Een schandelijke verspilling? Zo eenvoudig is het niet.

Onze producenten weigeren hun melk aan de zuivelbedrijven te verkopen tegen een prijs die niet eens hun productiekosten dekt. Zij hebben geen andere keus dan hun productie te dumpen. Een traumatische ervaring voor deze mannen en vrouwen die zich genoodzaakt zien om de vrucht van hun eigen arbeid te vernietigen.

“Wat een schandalige verspilling van voedingsmiddelen!”, horen we hier en daar zeggen. De beelden zijn inderdaad schokkend. Maar we mogen onze aandacht niet van de kern van het probleem laten afleiden. Het echte schandaal in dit dossier is wel degelijk het landbouwbeleid van de Europese Unie, dat erop gericht is doelbewust productiequota’s te verhogen om overschotten te creëren en de prijs te doen dalen.
BRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel