Struggle for ... work

Nog nooit in de geschiedenis waren er zoveel jongeren. Met 1,2 miljard zijn ze.  Ze zitten in de fleur van hun leven, de hele wereld ligt voor hen open...

Maar de onzekerheid knaagt als ze aan hun toekomst denken. Ze vinden steeds moeilijker werk: velen vinden geen job, of moeten zich tevreden stellen met een deeltijdse of tijdelijke.  Als jongeren werk vinden, is het vaak geen “fatsoenlijke job”.

 

Helft jonger dan 24 jaar

In 2003 waren 88 miljoen jongeren werkloos. Een hele hoop want bijna de helft van alle werklozen ter wereld jonger is dan 24 jaar. Vrouwen hebben het vaak het moeilijkst. Ze krijgen minder kansen, een lager loon, hebben minder zekerheid enz.

 

Jongeren in de informele economie

85% van alle jongeren leeft in een derdewereldland: meer dan een miljard jongeren. De meerderheid  zal terechtkomen in de informele economie. Hier is geen enkele vorm van zekerheid.

Ze horen als het ware bij het straatbeeld in een derdewereldland: Ze verkopen hun waren op de markt, ze poetsen de schoenen van voorbijgangers, ze verkopen muziekcassettes, ze willen je bagage dragen, ze klampen je aan bij de busstop,… Allemaal proberen ze op hun manier hun brood te verdienen, allemaal werken ze in de informele economie.

 

Hoe overleven zonder werk?

Edson, een 24-jarige Guatemalteek stelt het zo: “Ik ben onderwijzer. Op een gegeven moment werd ik niet meer uitbetaald. Ik ben dan maar tijdelijk werk beginnen doen in de bouw, in ijzerwerk. Moest ik dat werk niet gevonden hebben, zou ik eten gaan verkopen op straat om te kunnen overleven. Als je hier in Guatemala geen werk hebt als jongere, moet je zelf iets zoeken om te doen, om te kunnen overleven.”

 

Ook Belgisch

Ook voor de jongeren die in ontwikkelde, rijke landen wonen, dit is 15% van alle jongeren ter wereld, is niet alles rozengeur en maneschijn.

Vol dynamisme en vol verwachting gaan ze op zoek naar hun eerste job, vaak tevergeefs…

 

De informalisering van de economie zet zich ook in ons land voort en vooral jongeren zijn er de dupe van. In België uit zich dit in de tijdelijke en deeltijdse arbeid en arbeid zonder voldoende bescherming. Jongeren worden bijna gedwongen werk aan te nemen dat niet aan hun verwachtingen voldoet omdat ze niet over voldoende macht bezitten om betere voorwaarden te onderhandelen of omdat ze dit zien als tijdelijk werk.

 

Waarom?

De redenen van de werkloosheid zijn verscheiden. Er is in de eerste plaats geen werk, of te weinig werk. Jongeren hebben geen ervaring. Het onderwijs is niet voldoende afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt, HIV en aids treffen jongeren heel hard, enz.

 

Dit houdt heel wat gevaren in! Als een generatie zichzelf als verloren ervaart kan deze snel haar positieve energie omzetten in negatieve frustratie. Waartoe een structurele uitsluiting van arbeid bij jongeren kan leiden hebben ze in het najaar van 2005 op een pijnlijke wijze mogen ervaren in Frankrijk.

 

Jongeren, van enorm belang

Jongeren maken een groot deel uit van de bevolking en zo hebben ze een enorme impact op de samenleving. De jongeren van vandaag, zullen binnen enkele jaren volwassen zijn. Hun toekomst wordt NU gemaakt!

Jongeren moeten versterkt worden en zich organiseren, zodat ze een invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Ze moeten betrokken worden bij de problemen en meewerken aan oplossingen. Onderwijs moet afgestemd worden op de noden van de arbeidsmarkt en jongeren moeten worden voorbereid op de stap van studeren naar werken.

 

Wereldsolidariteit voert hierrond campagne onder de slogan MD16, make it work!

Meer weten? Surf naar: www.wereldburger.net

 

 

Deel dit artikel