Studiedag: Migratie in het onderwijs

Shakela2 studiedag 640

Op dinsdag 16 oktober organiseerde 11.11.11 samen met heel wat partners een studiedag over migratie in het onderwijs. 

Wereldwijd zijn 68 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Miljoenen anderen ontvluchten armoede, ongelijkheid, klimaatverandering ... Heel veel scholen staan voor de uitdaging of houden al rekening met deze context.

De deelnemers waren onder de indruk: "Het was één van de beste studiedagen die ik tot nu toe gevolgd heb." 

Benieuwd naar wat ze allemaal meegekregen hebben? Bekijk hieronder het programma.

Programma

 • 8u45: Inschrijving en onthaal met koffie en thee + infomarkt
 • 9u30- 9u45: Welkomstwoord + toelichting programma van de dag
 • 9u45-10u30: Keynote speaker (Jozefien De Leersnyder, Professor Culturele Psychologie Universiteit van Amsterdam, Postdoctoraal onderzoeker Centrum Sociale en Culturele Psychologie, KU Leuven)
  Van Kleurenblind naar Multicultureel. Hoe het omarmen van diversiteit de schoolprestaties van àlle leerlingen kan bevorderen.
 • 10u30-11u00: Een vlotte toeleiding van anderstalige nieuwkomers naar ons onderwijs is een uitdaging, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. 
  Aron De Hondt (AHOVOKS) en Peter Bex (AGODI) lichten toe welke bijdragen het beleidsdomein onderwijs en vorming hiertoe levert binnen een steeds veranderende context.
 • 11u00-11u15: Korte toelichting 12 workshops + pauze
 • 11u15-12u15: Sessie 1 keuze uit 12 workshops
 • 12u15-13u15: Middagpauze met infomarkt
 • 13u15-14u15: Sessie 2 keuze uit 12 workshops
 • 14u15-14u30: Wisselen workshop
 • 14u30-15u30: Sessie 3 keuze uit 12 workshops
 • 15u30-16u00: Inspirerende documentaire 'Road of change' – inleeftraject van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Bond Zonder Naam

Praktische info

Voor wie? leraars basis- en secundair onderwijs, toekomstige leraars, CLB-medewerkers, directies, coördinatoren, OKAN-leraars ...

Wanneer?  Dinsdag 16 oktober 2018 van 9u tot 16u00

Waar? Kenniscentrum Hoger Instituut Gezinswetenschappen Odisee Schaarbeek - Huart Hamoirlaan 136 - 1030 Brussel (Schaarbeek). Met de trein: station Schaarbeek ligt op 5 minuten wandelen; de Huart Hamoirlaan ligt recht tegenover de hoofdingang van het station.

Workshops

We bieden 12 workshops aan, je kan er 3 volgen.

1. Flexibele leertrajecten voor gewezen anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs 

Na het onthaaljaar wacht de leerlingen de overstap naar het regulier onderwijs. Binnen het secundair onderwijs bestaan er heel wat mogelijkheden om bij het vormgeven van de onderwijsloopbaan van gewezen anderstalige nieuwkomers te werken met flexibele leertrajecten. Tijdens deze workshop komt u meer te weten over welke wettelijke mogelijkheden er hiertoe voorzien zijn.

 • Doelgroep: Secundair onderwijs
 • Door Peter Bex (AGODI)

2. De rol van een voogd uitgelicht 

Een voogd bij Caritas International legt uit hoe zij precies te werk gaan bij het begeleiden van een jonge niet begeleide minderjarige vreemdeling. Hoe verloopt de samenwerking met de school om de jongere optimaal te ondersteunen tijdens zijn leertraject? Wat kunnen voogden en scholen voor elkaar betekenen?

 • Doelgroep: Secundair onderwijs
 • Door Bieke Van Houdt (Voogd –  Caritas International)

3. Hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken? 

Deze workshop/intervisie omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema's werken, een doe-workshop pur sang! 

 • Doelgroep: Secundair onderwijs
 • Door Mitch Vannecke (School Zonder Racisme)

4. Lesgeven over migratie en vluchten - Pacasoco, op zoek naar een plek om te leven

Hoe breng je een thema als migratie of diversiteit binnen in je klas? Hoe geef je impulsen om een open en respectvolle houding tegenover andere mensen te laten groeien?
Met deze workshop willen we je ondersteunen om te werken aan genuanceerde beeldvorming in de klas. We stellen onze nieuwe educatieve koffer voor: ‘Pacasoco, op zoek naar een plek om te leven’, met concreet lesmateriaal om in de 2de graad BO rond de thema’s migratie en vluchten aan de slag te gaan.

 • Doelgroep: Basisonderwijs (2de graad)
 • Door Els Nicolaï (Studio Globo)

5. Migratie in beeld 

Hoe kan je in de klas aan de slag rond migratie aan de hand van foto’s, video, tekeningen? We bieden je inspiratie op basis van een educatief pakket bij de documentaire Road Of Change over jongeren die door de Balkan trokken op zoek naar changemakers en antwoorden zochten op vragen over migratie. We laten je kennismaken met een workshop pixeldate waarbij we de grenzen van het kijken aftasten. Wat zien we, hoe gaan we om met kijken en bekeken worden? Met tonen en niet tonen?

Deze workshop is het resultaat van een samenwerking tussen Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Bond zonder Naam en FOMU Antwerpen.

 • Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
 • Door Vluchtelingenwerk Vlaanderen

6. Migranten- en vluchtelingenkinderen in België aan het woord 

‘What Do You Think?’ laat migranten- en vluchtelingenkinderen aan het woord. In 2016 en 2017 verzamelde UNICEF de getuigenissen van 170 jongeren in België. Tijdens de workshop krijg je een korte presentatie van het rapport, met voornamelijk getuigenissen van kinderen en jongeren. Enkele onderdelen uit het rapport worden er uit gelicht.

 • Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
 • Door UNICEF BELGIË

7. Creatieve inleefmethodieken 

De vluchtelingenthematiek voelt voor vele jongeren als een ver van hun bed show. Hoe maak je dit concreet en tastbaar? De workshop laat je proeven van creatieve methodieken die inzetten op inleving. De wakkere droom (een tool van Led justice migratoire- cncd-11.11.11) is gebaseerd op meditatie. Een ‘dromerige’ voorleestekst, nodigt uit tot associaties en nadenken. Het project PeaceCraft maakt gebruik van een game en interactief theater om verhalen van jonge vluchtelingen concreet te maken. En inclu Acto van Caritas International zet leerlingen aan de hand van een rollenspel aan om over het begrip integratie na te denken.

 • Duur: opgelet deze workshop duurt 2 uur ipv 1 uur.
 • Doelgroep: Secundair onderwijs
 • Door UM4P (Pax Christi), !Drops en Oxfam Solidariteit en Caritas International.

8. Denk-vaardig over migratie 

"In Nigeria denken ze alleen aan vandaag, ik wilde ook aan morgen denken" (uit de getuigenis van Ruth voor het project 'Blik op de wereld'-Genk) . Op welke manier kunnen kinderen met denken aan de slag om zo een beeld te krijgen van hoe het is om vluchteling te zijn. Via systeemdenken, creatief denken en filosoferen biedt de workshop een antwoord en verschillende bruikbare werkvormen om met kinderen aan de slag te gaan.

 • Doelgroep: Basisonderwijs,  1e graad Secundair onderwijs
 • Door Stijn Loenders (Djapo)

9. Vluchtelingen en migratie? Meer dan cijfers! 

Naast een korte beschrijving van definities, de nieuwste migratiegegevens en trends op mondiaal en EU-niveau, zal IOM zich concentreren op hoe migratie als een kans in plaats van probleem kan worden aangepakt. Dit aan de hand van concrete verhalen van migranten en vluchtelingen op verschillende gebieden: arbeidsmarktintegratie, ontwikkeling, sport, enz. Daarnaast zullen ook kort bewustmakingscampagnes en activiteiten gepresenteerd worden die de strijd aanbinden tegen stereotypen en racisme over migranten en vluchtelingen.

 • Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
 • Door Amrien Al Suhail (IOM)

10. Vluchtelingen in de klas: Hoe omgaan met psychosociale zorg?

Sinds de zomer van 2015 zijn duizenden nieuwe vluchtelingen aangekomen in België. Dat is goed merkbaar in onze scholen, waar nu veel vluchtelingenkinderen en kinderen van asielzoekers school lopen. Veel van deze kinderen komen uit oorlogsgebieden. Sommigen hebben traumatische ervaringen gehad en hebben de stress van een asielprocedure doorgemaakt en dat is soms te merken in de klas. Maar wat doe je als leraar als je geconfronteerd wordt met gedragsproblemen en andere uitdagingen die kunnen voorkomen bij vluchtelingen en asielzoekers? Welke diensten bestaan er en waarvoor kan je bij hen terecht.

 • Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
 • Door traumaconsulenten Lindsay Jeffries (CLB GO! Oostende) en Tanya Veyt (CLB GO! Antwerpen)

11. Hoe geef ik les over vluchtelingen? Asiel en migratie?  

Leerlingen en leerkrachten worden overspoeld door media en informatie die niet altijd correct is. Ook leerboeken zijn vaak niet up-to-date wat tot misverstanden en een slecht begrip van de  complexe thematiek kan leiden. KlasCement, UNHCR (het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties) en Kleur Bekennen maken jou wegwijs hoe je snel en eenvoudig  goed lesmateriaal en betrouwbaar bronnenmateriaal voor je lessen over vluchtelingen vindt. Enkele concrete lespakketten of methodieken worden in de kijker gezet zodat de leerkrachten kunnen proeven en inspiratie opdoen. Met onder andere een toelichting van het project 'Samen 11 miljoen' van GoodPlanet Belgium, waarbij enkele handvaten aangeboden worden aan leerkrachten 'hoe omgaan met superdiversiteit in de klas'.

 • Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
 • Door KlasCement, UNHCR, Kleur Bekennen en GoodPlanet Belgium

 12. Brug tussen school en thuis 

‘School en thuis’ met aandacht voor 'hoe de betrokkenheid van ouders vergroten bij de school'. Hoe gaan brugfiguren in scholen te werk? Na 4 jaar actief werken met Brugfiguren in Kortrijkse scholen wat is er zoal veranderd? Toelichting aan de hand van een concreet project en ruimte voor vragen en uitwisseling. 

 • Doelgroep: Basis- en Secundair onderwijs
 • Door 2 brugfiguren van de Stad Kortrijk: Marie Dehullu en Nele Degryse

Terug naar programma

Organiserende organisaties studiedag:

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas International, Pax Christi/U Move 4 Peace en !Drops, School Zonder Racisme, IOM, UNHCR, Goodplanet Belgium, Oxfam Solidariteit, Studio Globo, Kleur Bekennen en 11.11.11.

Andere organisaties of instanties die aan het programma (workshops) hun medewerking verlenen zijn: AGODI (Agentschap voor onderwijsdiensten), AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen), Djapo, Unicef, Globelink, VVOB, KlasCement.

Met dank aan:

logo odisee hig

 

11.11.11 DOOR:

Praktische info

Dinsdag 16 oktober van 9u-16u

Brussel (Schaarbeek)

logos studiedag Migratie100918

Lees het verslag van deze dag.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels