Sustainable 101 – duurzame steun aan de slachtoffers van clustermunitie

Na een BBC-reportage over Laos, is er nu het rapport “Sustainable 101 – Bridging the gap between policy and practice”, dat een project in drie luiken afsluit en een licht werpt op de nog steeds grote noden die de slachtoffers van niet-ontploft oorlogstuig ervaren.

Op BBC, de belangrijkste Britse zender, loopt de serie One Square Mile. Het programma kiest een dorp en ziet wat er allemaal gebeurt in de omgeving. BBC plaatste onlangs zijn camera’s in Laos, waar Handicap International al vele jaren clustermunitie ontruimt en de slachtoffers een nieuw leven probeert te geven. De aflevering Loas’ bitter harvest toont hoe zwaar de tol vandaag is van de clustermunitie die in de jaren ’60 werd gedropt. De BBC heeft de documentaire getoond in september en oktober, net op het moment van de belangrijke conferentie rond clustermunitie in Vientiane, de hoofdstad van Laos. Tijdens die conferentie werd een plan opgesteld voor de verdere opruiming en vernietiging van clustermunitie en voor meer steun aan slachtoffers. Handicap International speelde er een heel actieve rol in de verdediging van de rechten van de slachtoffers.

Nergens ter wereld vinden we zoveel slachtoffers van clustermunitie in Laos, maar het is lang niet het enige land waar we slachtoffers van mijnen of oorlogstuigen vinden. Gelukkig zijn er niet-gouvernementele organisaties die het voor hen opnemen. Zo heeft Handicap International een interactieve website gelanceerd waar 29 getroffen landen met elkaar informatie kunnen uitwisselen.

In een begeleidende analyse van 45 organisaties in 7 landen stelt Handicap International vast dat lokale ngo’s zeer goed weten wat de noden zijn van de getroffenen. Maar de studie besluit ook dat het in de eerste plaats de nationale overheden zijn die hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en die de getroffen gemeenschappen moeten bieden waar ze recht op hebben.

Duurzame ondersteuning is het doel en daartoe heeft HIB een bedrijge willen leveren met dit driedelige project dat de titel “Sustainable101” meekreeg: 101 initiatieven die de kloof tussen politiek en praktijk moeten dichten

Transscriptie van het rapport


Het rapport: Sustainable 101 – Bridging the gap between policy and practice


De BBC-reportageBRON:
Handicap International
Handicap Int. DOOR:

Deel dit artikel