Syrië verdient beter

Het ontbreekt onze regering aan een doordacht actieplan voor vrede in Syrië. België bewijst wel lippendienst aan het belang van niet-militaire oplossingen, maar investeerde sinds 2014 amper 300.000 euro in politieke en stabiliserende maatregelen.

Cruciale rol civiele maatschappij

België kan en moet veel meer doen om dit te vermijden dat er een IS 2.0 opstaat. De rol van lokale civiele maatschappij is hierbij cruciaal. Dat erkent ook de Europese Syriëstrategie.

In Syrië staan minstens 748 lokale organisaties de bevolking zo goed mogelijk bij. 11.11.11 steunt zes van hen, verenigd in de coalitie SHAML. Burgerorganisaties zijn één van de weinige dragers van verandering en hoop in de Syrische context. Hen steunen is een cruciale bouwsteen voor een betere toekomst. Een sterke civiele maatschappij beschermt tegen extremisme en radicalisering en creëert een omgeving waarin Syriërs zich in eigen land kunnen ontplooien.

Women Now For Development, een van de zes, beheert bijvoorbeeld een netwerk van gemeenschapscentra waar alleenstaande vrouwen beroepsopleidingen en psychosociale steun krijgen. De centra voorzien ook in kinderopvang en programma's om leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.

Goede voorbeeld

De uitdagingen zijn groot: financiering, veiligheid en onderlinge coördinatie. Daarom vragen we de Belgische overheid om steun voor de lokale Syrische organisaties die duurzame vrede en respect voor mensenrechten nastreven. Minister De Croo benadrukte eerder dit jaar dat de Syrische civiele maatschappij een 'sleutelrol speelt om te helpen het Syrië van vandaag te overleven en de heropbouw van het Syrië van morgen voor te bereiden'. Mooie woorden, die nu ook vertaald moeten worden in concrete maatregelen. Met de steun aan SHAML geeft 11.11.11 alvast het goede voorbeeld.

Deel dit artikel