Terug naar huis: het verhaal van Nazia

Het kamp voor vluchtelingen in Sindh is al grotendeels leeggelopen. Vele gezinnen zijn naar huis teruggekeerd als dat enigszins mogelijk was. Nazia, die actief is in het gezondheidscomité, is samen met 26 families achtergebleven. Dit is haar realiteit. Aan de hand van de onderstaande foto's kunnen we ons een idee vormen van de dagelijkse leefwereld van Nazia, een van de vele daklozen in Pakistan. "Wat ons nu vooral bezig houdt, is de vraag wanneer we weer naar ons dorp kunnen om ons huis op (...)BRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel