TTIP stemming in het Europese Parlement: bedrijfsbelangen krijgen voorrang op algemeen belang

Ondanks massale protesten stemde de handelscommissie voor het behoud van de geschillenregeling

Vandaag heeft de Commissie Internationale Handel (INTA) van het Europese Parlement een ontwerpresolutie gestemd over TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS. Met een nipte meerderheid aanvaardde de commissie de invoering van de controversiële investeerder-staat geschillenregeling (ISDS).

11.11.11 is geschokt en roept de Belgische Europarlementsleden op om op 10 juni in de plenaire vergadering tegen ISDS te stemmen.

Na maandenlange discussies in verscheidene commissies van het Europese Parlement kreeg INTA vandaag het laatste woord over de tekst die naar de voltallige vergadering van het Europese Parlement zal gestuurd worden. Op woensdag 10 juni vindt de definitieve stemmig plaats in Straatsburg.

Tot gisterenavond laat stond de cruciale zinsnede “zonder gebruik te maken van ISDS” nog in de compromistekst, maar uiteindelijk werd deze zin geschrapt. Vandaag stemde een meerderheid van INTA-leden voor ISDS.

Handelsbelangen krijgen voorrang

Het is gangbaar dat de handelscommissie in de debatten over handelsakkoorden het laatst woord heeft, niettegenstaande er bij moderne handelsakkoorden en zeker bij TTIP veel andere belangen op het spel staan: sociale bescherming, openbare diensten, milieu, gezondheid, tewerkstelling, voedselveiligheid, gegevensbescherming, privacy, ... Vandaar dat maar liefst 12 andere commissies van het Europese Parlement vanuit diverse invalshoeken hun licht hebben laten schijnen op TTIP. Maar het is dus de Commissie Internationale Handel, die TTIP bekijkt door de bril van de handelsbelangen, die bepaalt wat er naar de voltallige vergadering wordt gestuurd.

Wat is ISDS?

ISDS geeft buitenlandse investeerders het uitzonderlijk recht om schadevergoeding te eisen van soevereine staten als ze vinden dat hun handelsbelangen zijn geschaad, zelfs als het gaat over perfect wettelijke en grondwettelijke maatregelen en gerechtelijke uitspraken.

Over de schade-eis wordt beslist door drie privé-juristen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van het aanvaarden van dit soort klachten, die alleen door buitenlandse investeerders kunnen worden ingediend. Dat roept vragen op over hun onafhankelijkheid. Bovendien is er tegen hun uitspraken geen beroep mogelijk. Lees 'Waarom 11.11.11 bezorgd is over het VS-EU handelsakkoord'.

INTA tegen de rest?

Met het aanvaarden van ISDS gaat INTA in tegen maar liefst vijf commissies die deze geschillenregeling uitdrukkelijk hebben afgewezen, met name de twee commissies gespecialiseerd in wetgeving en rechtspraak: constitutionele aangelegenheden (AFCO), juridische aangelegenheden (JURI) en de commissies tewerkstelling (EMPL), milieu (ENVI), en verzoekschriften (PETI).

INTA legt ook 97% van de 150.000 inzendingen naast zich neer die waren ingediend via de online-consultatie over ISDS die de Commissie vorig jaar had gelanceerd. Daarbovenop gaat INTA in tegen de 1,95 miljoen handtekeningen tegen TTIP en ISDS die sinds oktober 2014 zijn ingezameld.

De grote coalitie zet sociaal-democraten vast

Het schrappen van het zinnetje “zonder gebruik te maken van ISDS” kwam er gisterenavond laat na discussies binnen de grote coalitie van sociaal-democraten, christen-democraten en liberalen die in het Parlement de Europese Commissie steunen. Tot dan hadden de sociaal-democraten zich in INTA sterk uitgesproken tégen ISDS. De ontgoocheling bij hun achterban zal ongetwijfeld groot zijn.

Mobiliseren voor 10 juni

Maar de strijd is nog niet gestreden. De verschillende fracties hebben nog de mogelijkheid om nieuwe amendementen in te dienen op de tekst die in INTA is aanvaard. De kans dat de parlementsleden die niet “het bord voor de kop hebben van de zakenman” op 10 juni in Straatsburg anders stemmen is dus reëel.

11.11.11 zal daar alvast voor oproepen, samen met de grote Belgische coalitie van vakbonden, mutualiteiten, consumenten, milieu- en ontwikkelingsorganisaties die op 4 mei is gesmeed.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels