UN Women, agentschap eindelijk een feit

Oxfam verwelkomt de langverwachte oprichting van UN Women, het agentschap voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen van de Verenigde Naties. Verheugend nieuws maar toch blijft Oxfam voorzichtig positief.

De langverwachte oprichting van UN Women werd bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 2 juli. Het agentschap voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen zal vanaf 1 januari 2011 vier bestaande genderentiteiten, waaronder UNIFEM, vervangen. Daarmee komt er een einde aan de bestaande opsplitsing.

UN Women komt er na vier jaar lobbywerk door vrouwenorganisaties en ngo's, waaronder Oxfam. Gevolg gevend aan een van de belangrijkste eisen zal UN Women het maatschappelijke middenveld in het algemeen en de vrouwenorganisaties in het bijzonder op alle politieke niveaus betrekken op een structurele manier.

BRON:
Oxfam Solidariteit
Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel