Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) is een erkende Belgische ngo met als missie de versterking van wereldburgerschapscompetenties bij studenten, docenten en medewerkers van het hoger onderwijs.

Missie

UCOS is een educatieve organisatie die met haar activiteiten, begeleiding en ondersteuning haar doelgroepen ertoe aanzet om actieve wereldburgers te worden. Op die manier wil ze hen werk doen maken van meer internationale solidariteit en een duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid.

Visie

UCOS vertrekt vanuit een humanistische visie op de wereld. In deze visie staan zelfbeschikking, gelijke kansen, tolerantie, gelijkheid van mannen en vrouwen, interculturaliteit, ecologisch respect en vrede centraal. Dit zijn volgens UCOS noodzakelijke voor-waarden om tot internationale solidariteit en een duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid te komen.

Deze waarden zijn voor het overgrote deel van de wereldbevolking en in het bijzonder voor vrouwen slechts abstracte begrippen. Overal ter wereld zijn mensen slachtoffer van armoede en ongelijke machtsverhoudingen. Economische en ecologische onrechtvaardigheid, oorlog en politieke onvrijheid bedreigen de levens en levenskwaliteit van mensen in het Noorden en het Zuiden, in het Oosten en het Westen. Dag na dag vergroot de kloof tussen arme en rijke mensen.

UCOS gelooft echter dat een andere, meer solidaire, rechtvaardige en duurzame wereld mogelijk is!

Een dergelijke wereld kan slechts vorm krijgen wanneer mensen oog hebben voor de rol die zij zelf kunnen spelen en op een bewuste, ge├źngageerde manier kunnen deelnemen aan de mondiale samenleving. Hiertoe moeten ze kansen krijgen om de vereiste kennis, vaardigheden en bereidheid tot actie te verwerven.

Het traditionele beeld van de actieve burger, die werkt om de economie draaiende te houden en die politiek betrokken is, gaat hierbij niet langer op. Actief wereldburgerschap is inderdaad meer dan dat. Het is elke vorm van inzet die bijdraagt aan een duurzame en solidaire wereld. UCOS heeft dan ook expliciet aandacht voor bottom-up initiatieven van mensen als uitingen van actief wereldburgerschap.

Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

Pleinlaan 5
1050 Brussel
Telefoon: 02/614.81.64
Fax: 02/614.81.65
Contacteer UCOS


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van 11.11.11
Lid van ngo-federatie