Uw persoonsgegevens bij 11.11.11

GDPR-EU-vuistje

U hebt er ongetwijfeld al over gehoord. Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook GDPR genoemd) van kracht. De verordening heeft tot doel om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. En dat vinden wij een goede zaak.

11.11.11 heeft er steeds voor gekozen om ethisch, open en transparant om te gaan met de persoonsgegevens van haar vrijwilligers, leden, schenkers en sympathisanten. Zo garanderen wij bijvoorbeeld dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven of verkocht aan andere goede doelen of bedrijven.

We passen onze procedures, systemen en processen in onze organisatie verder aan volgens de eisen van de AVG en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Mocht u vragen hebben over uw persoonsgegevens bij 11.11.11 of over dit onderwerp in het algemeen, stuur dan uw vraag naar privacy@11.be

 

11.11.11 DOOR:

Meer informatie

Deel dit artikel