Van de klimaattop in Parijs naar Marrakech met tussenstop in Bonn

logo-cop22-marrakech

Na de klimaattop in Parijs die uitmondde in een internationaal, bindend klimaatakkoord, begon eerder deze week voor de eerste keer een tussentijdse onderhandelingssessie in het klimaathoofdkwartier van de VN in Bonn.

Verschillende aspecten van het akkoord vragen verdere uitwerking en er ligt nog veel werk op de plank. Dat werk begint nu.

Wie dacht dat de kous af was op 12 december 2015, wanneer Le Bourget in Parijs daverde van het applaus na de hamerslag van Laurent Fabius, zag het iets te rooskleurig. Niet alleen moet het Akkoord van Parijs door de verschillende landen ondertekend (ondertussen al 177 landen) en geratificeerd worden, het bevat nog heel wat onuitgewerkte elementen.

Cruciaal werk voor meest kwetsbare landen

Veel aspecten vragen voornamelijk technische uitwerking maar ook politieke beslissingen zullen nodig zijn. De onderhandelaars moeten nu opnieuw aan de slag om er voor te zorgen dat alles in plaats is voor 2020, wanneer het akkoord in werking treedt. Dat gaat van rapporteringsprocedures over emissiereducties en financiering tot het opzetten van werkgroepen, bijvoorbeeld rond klimaatontheemding. De uitwerking van die aspecten gebeurt tijdens tussentijdse onderhandelingssessies in Bonn.

De volgende sessies en ook de volgende klimaatconferentie (COP22) in november in Marrakech zullen cruciaal zijn voor de meest kwetsbare landen. Er staan onder meer belangrijke aspecten met betrekking tot financiering op de agenda. Zo moet er tegen 2018 een werkplan over transparantieregels zijn. En ook het concept van 'schade en verlies' verankerd in het akkoord moet in de komende jaren duidelijk worden: op welke manier zal er extra steun zijn voor landen die getroffen worden door natuurrampen en gedwongen migratiestromen?

Ambitie pre-2020

Naast het begin van de uitwerking van het Akkoord van Parijs staat ook actie vóór 2020 op de agenda in Bonn. Het Akkoord van Parijs treedt dan in werking maar ook de jaren ervoor zijn essentieel om de temperatuurstijging te beperken tot ver onder 2°C. Hierover schepte Parijs minder duidelijkheid dan gehoopt.

Het is essentieel dat de motivatie en politieke wil die er was in Parijs behouden blijft. Met name de gesprekken over internationale klimaatfinanciering, een aspect dat zeer belangrijk is voor ontwikkelingslanden, vragen snelle vooruitgang. 11.11.11 vraagt België om zich constructief op te stellen tijdens deze eerste besprekingen die de toon zullen zetten voor de komende jaren.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

Analyse

Platform Klimaatrechtvaardigheid:

Meer

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels