Verkeerd zoetwaterbeheer kan kustbescherming tegen vloedgolven doen wegvallen op Sri Lanka

Veranderingen in zoetwaterbeheer op Sri Lanka bedreigen voortbestaan van kustlagunes.
Als de overheid in Sri Lanka niet snel werk maakt van een beter binnenlands zoetwaterbeheer dan zal dit verregaande gevolgen hebben voor de fauna en flora in de mangrovewouden langs de kust. Want als deze mangroven verdwijnen dan valt ook een belangrijke buffer tegen o.a. vloedgolven weg.

Dat schrijft een internationaal team van onderzoekers uit België, Sri Lanka en India, die met hun interdisciplinair onderzoek tussen biologie, aardrijkskunde, waterbouwkunde, socio-economische
interviews en 18e eeuwse geschiedenis de cover van het vooraanstaande wetenschappelijk tijdschrift Current Biology haalden.

In de 20ste eeuw nam de overheid op Sri Lanka het niet zo nauw met de Srilankaanse traditie van binnenlands zoetwaterbeheer, wat geleid heeft tot een degradatie van de lagunes langs de kust. De toevloed van zoet water zet deze zoutwaterlagunes geleidelijk aan om in “zoetwatermeren”, wat nefast is voor de fauna en flora.

In normale omstandigheden fungeert het mangrovewoud in tropische kustecosystemen immers als een voedingsgebied voor diverse vissen, schaal en schelpdieren. Bovendien is het mangrovewoud voor de bevolking een natuurlijke hulpbron voor hout, voedsel, enz… en biedt het als natuurlijke dijk bescherming tegen de invloed van de oceaan.
De onderzoekers wijzen in hun artikel ook op de zogenaamde ‘cryptische ecologische degradatie’. D.w.z. dat ecologisch en socio-economisch belangrijke mangrovesoorten traag maar zeker verdwijnen, maar dat die verdwijning wordt gemaskeerd door een uitbreiding van minder belangrijke soorten.
De onderzoekers wijzen in hun artikel op het belang van een vroegtijdig vaststellen van de ‘cryptische ecologische degradatie’ zodat de mangroven op tijd kunnen beschermd worden.
Dat kan onder andere door een beschrijving van de veranderingen met historisch beeld- of kaartmateriaal, het doorgronden van de complexiteit tussen planten, dieren, mensen en milieu, en het opstellen van maatregelen zoals heraanplanting van mangroven.
Verlies aan mangroven zou een ramp zijn voor de lokale bevolking want dat staat gelijk aan verlies aan houtvoorraad, het verminderen van de visvoorraad, en het verdwijnen van de natuurlijke dijk die hen beschermt tegen de invloed van de oceaan.

De onderzoekers voegen daarom – verwijzend naar de tsunami van december 2004 - aan hun artikel in Current Biologynog een opmerkelijke paragraaf toe :
“The tsunami disaster on December 26, 2004 affected our mangrove sites and many people we know; we feel that the antierosion function of mangroves has been paid too little attention.
For years, we, together with many other scientists, have critically assessed and criticized the conversion of mangroves to tourist resorts or shrimp farms in light of the ecological, socioeconomic, and physical function of these forests.

An early warning system to announce the arrival of tsunamis or other ocean surges (let us not forget that the much more frequent cyclones locally have the same effect) can save many lives, but an additional early warning system such as the one introduced in this paper to detect obvious or cryptic mangrove degradation may even save more in those areas where mangroves protect communities living behind and within the mangrove forest. We dedicate this paper to all those who were affected by the tsunami,particularly those who, if not for inappropriate land management, could have been helped by mangroves.”
Meer informatie :
Dr Farid DAHDOUH-GUEBAS
Biocomplexity Research Team, VUB-APNA-WE
Tel. 02 629 34 22
GSM 0486 213888
E-mail : fdahdouh@vub.ac.be
REFERENTIE :
Transitions in ancient inland freshwater resource management in Sri Lanka affect biota and
human populations in and around coastal lagoons, door Farid DAHDOUH-GUEBAS, Sanath HETTIARACHCHI, Danny LO SEEN, Okke BATELAAN, Sanjeevani SOORIYARACHCHI,
Loku Pulukkuttige JAYATISSA & Nico KOEDAM. Current Biology 15(6): 579-586.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel