Verkiezingen Burundi: De uitslag is al bekend, maar hoe ziet de toekomst eruit?

Vote adaptedMorgen, op onze nationale feestdag, vinden er in Burundi presidentsverkiezingen plaats. Net als het verloop van onze nationale feestdag, zijn die verkiezingen vrij voorspelbaar. Wie er zal winnen is al bekend. Pierre Nkurunziza, 52 jaar oud en een koppig man. Al tweemaal tot president verkozen, in 2005 en 2010, weigert hij nu de fakkel door te geven.

Dit illegale derde mandaat, de ongeloofwaardige verkiezingen en het voortdurende geweld zullen gevolgen hebben op veel domeinen van de Burundese samenleving. Dat zeggen althans de middenveldorganisaties waar 11.11.11 in Burundi mee samenwerkt. Uit een bevraging blijkt dat ze een verstrakking van de politieke ruimte, meer geweld en een economisch fiasco vrezen.

Verstrakking

Uit de bevraging blijkt dat de partnerorganisaties van 11.11.11 vrezen voor de impact van de polarisatie en de repressie door de overheid. Het Burundese middenveld heeft zich vanaf het begin sterk verzet tegen een derde mandaat voor Pierre Nkurunziza en heeft hier een zware tol voor moeten betalen. Veel activisten doken onder of vertrokken naar het buitenland, uit schrik voor geweld of onrechtmatige arrestaties. De kans is volgens de Burundese ngo’s groot dat dit de volgende jaren verder zal verslechteren. Voortdurende bedreigingen, het schorsen van NGO’s of het gevangen zetten van activisten behoren tot de mogelijkheden. Enkel het overheidsgezinde middenveld zal nog toegang krijgen tot de media, die zelf ook serieuze klappen hebben gekregen door het vluchten van veel journalisten en de vernieling van onafhankelijke radio’s.

Een van onze partners, actief op vlak van monitoring van governance, is pessimistisch: “Bij een derde mandaat zal toekomstige wetgeving gekenmerkt worden door wantrouwen en repressie. De mensenrechtensituatie zal verder achteruitgaan en het zal moeilijk zijn om met instellingen uit controversiële verkiezingen samen te werken.” Duidelijk is ook dat Pierre Nkurunziza en zijn regering vanaf dag één gecontesteerd zullen worden. Door de internationale gemeenschap, die de legitimiteit van de verkiezingen niet zal erkennen. Door de kerk, die zich al duidelijk uitsprak tegen een derde mandaat en frauduleuze verkiezingen. En door de oppositie, die de verkiezingen boycot.

Risico op meer geweld

De middenveldorganisaties zijn er ook van overtuigd dat de onveiligheid zal toenemen, in Burundi zelf en in de buurlanden. Een verantwoordelijke van een partnerorganisatie actief in de omgeving van Bujumbura vreest het ontstaan van gewapende groepen en een toenemende onveiligheid: “In de provincies waar wij actief zijn, is er een groot risico op toenemend geweld. Dit zal voor meer wantrouwen en intimidatie van onze mensen op het terrein zorgen.” Een mislukte staatsgreep toonde aan dat er binnen het leger veel onvrede is met de gang van zaken. De laatste weken waren er veel granaataanslagen en opflakkeringen van geweld in Bujumbura, in het noorden van het land kwam het tot gevechten. De bevolking betaalt het gelag van rebellie en repressie.

Een economisch fiasco

Uit de analyse van het Burundese middenveld blijkt ook een groot risico dat Burundi in een diepe economische crisis terechtkomt, met een verdere verpaupering van de bevolking tot gevolg. Burundi nestelt zich zo in haar status van een van de armste landen ter wereld. Donoren, waaronder België, zullen volgens het middenveld hun budget voor Burundi verminderen, omwille van het derde mandaat, het wanbeleid en het gebrek aan respect. Door een moeilijk samenwerken met de overheid en een beperkte mobilisatie van de bevolking, vrezen partnerorganisaties van 11.11.11 ook de impact op hun eigen activiteiten.

11.11.11 deelt de analyse van haar Burundese partners en zal hen ook de volgende jaren blijven ondersteunen. Tegelijkertijd roept 11.11.11 op om aan Nkurunziza en zijn elite te laten zien dat er internationale normen bestaan die afgedwongen kunnen worden: “De internationale verontwaardiging van de laatste maanden was terecht, maar kwam te laat. Het is tijd voor sancties en een duidelijke veroordeling en eventueel vervolging van zij die verantwoordelijk zijn voor geweld en mensenrechtenschendingen.”

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels