Verslag politiek debat 'Wie maakt werk van ontwikkelingswerk?'

Op donderdag 7 juni organiseerde Bevrijde Wereld, een ngo voor ontwikkelingssamenwerking uit Sint-Niklaas, een politiek debat. Het onderwerp voor discussie luidde: ‘Wie maakt werk van ontwikkelingswerk?’ Voor de verandering hadden de vier panelleden het – in het heetst van de kiescampagne – onder meer over het Belgische ontwikkelingsbudget en de klimaatsopwarming. Met de parlementsverkiezingen van 10 juni in het vooruitzicht, kregen de kandidaten van vier verschillende partijen de kans om zich in dit thema te profileren: Ine Somers (VLD), Lieve Van Daele (CD&V), Wout De Meester (Groen!) en Wouter Van Bellingen (Spirit). Bart Meylemans, coördinator van Bevrijde Wereld, modereerde het debat.

 


0,7 procent

 

Ontwikkelingssamenwerking is traditioneel geen breekpunt in de verkiezingsstrijd. Politieke partijen geven het onderwerp steevast een plaatsje helemaal achteraan het partijprogramma. En ondanks herhaalde beloften, blijft België ruimschoots achterop bij het halen van de befaamde Millenniumdoelstellingen. Daarin beloven de VN-lidstaten om armoede en onrecht in de wereld aan te pakken. Ook België engageerde zich om 0,7 procent van het nationaal product te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Een onderzoek van 11.11.11. wijst uit dat België nu amper 0,37% haalt. Bovendien is dat geen ‘zuivere’ ontwikkelingshulp, want ook de kwijtschelding van schulden en sommige vredesmissies zitten in dat percentage verrekend.

 

De vier panelleden in het debat zijn het erover eens dat België zo snel mogelijk moet aansturen op het halen van de 0,7-norm. “Ook in de lokale politiek wordt die norm niet gehaald, omdat er nauwelijks een draagvlak bestaat bij de publieke opinie. Zelfs ons leger is goed voor maar 0,9 procent van het nationaal product”, aldus Wouter Van Bellingen (Spirit). Lieve Van Daele (CD&V) wil niet wachten tot er een breed, maatschappelijk draagvlak bestaat voor een hoger ontwikkelingsbudget: “Er is gewoon politieke wil voor nodig.” Wout De Meester (Groen!) wijst met een beschuldigende vinger naar de regeringspartijen: “Met paarsgroen hadden we goede voorstellen, en een groeiplan om de 0,7 te halen. Die voorstellen werden uitgehold door de liberale ministers.” 

 

Klimaat

 

Moderator Bart Meylemans (Bevrijde Wereld) wijst op de gevolgen van de snelle klimaatsopwarming, een onderwerp dat de jongste tijd wél vaak het nieuws haalt. Waar we minder vaak bij stilstaan, zijn de consequenties voor landen in het zuiden. Droge Sahel-landen vechten al jarenlang tegen (dreigende) hongersnoden en een oprukkende woestijn. De opwarming van de aarde zou er nog eens tientallen miljoenen mensen genadeloos treffen. “Degenen die minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming, worden straks het hardst getroffen. Het staat vast dat onze ecologische voetafdruk in het westen moet verkleinen,” argumenteert Lieve Van Daele. Wout De Meester vult aan: “Mensen hier zijn zich te weinig bewust over de klimaatgevolgen voor mensen in het zuiden. Het wordt sowieso moeilijk om die groei-economieën, die zich in een opstartfase bevinden, aan strenge milieumaatregelen te onderwerpen.” 

 

Welke maatregelen zijn volgens het panel dan wel haalbaar? “Niet minder consumeren, maar anders consumeren,” adviseert Wouter Van Bellingen, “En bovendien moet België op het internationale politieke toneel aan de kar blijven trekken. De politiek van het IMF en de Wereldbank moeten ondergeschikt gemaakt worden aan VN-resoluties. De coherentie tussen die instellingen kan een heel stuk beter. Ik stel voor om de opvolging en evaluatie van die afstemming tussen de internationale instellingen wordt gedaan door het departement van Ontwikkelingssamenwerking. En niet door Financiën, zoals dat nu het geval is. Lieve Van Daele wil een gelijkaardig idee bij wet vastleggen: “Door middel van een coherentiewet kunnen we bepalen welke departementen we inzake ontwikkelingssamenwerking precies op elkaar kunnen afstemmen. Van Daele voegt er meteen een tweede voorstel aan toe: “We willen een belastingvermindering van 5 procent voor wie zijn geld investeert in fondsen die microkredieten verstrekken.” Ine Somers (Open VLD): “Wij blijven ijveren voor het afbouwen van het economisch protectionisme in de landbouwsector, zodat ook landen in zuiden volop kunnen profiteren van de voordelen van de vrije markt.

 

Mensenrechten

 

Wouter Van Bellingen profileert zich in de staart van het debat als dé grote pleitbezorger van doortastende maatregelen tegen staten die een loopje nemen met mensenrechten: “Neem nu de explosieve situatie in het Midden-oosten, met de mensonterende situatie in de Palestijnse vluchtelingenkampen. Dat kan niet blijven duren. Het stikt er van de hooggeschoolde jongeren, maar hun enige toekomstperspectief is zichzelf met een bom de lucht in te blazen. Denk je dat ze in Zuid-Afrika, ten tijde van de Apartheid, luisterden naar de verzuchtingen van de internationale gemeenschap? Neen! Pas toen er een internationale boycot werd ingesteld, kwam er verandering in de situatie. Ik denk dus dat er nieuwe boycot nodig is, dit keer om Israël op de knieën te dwingen.”

 

www.bevrijdewereld.be

 

 

 

Deel dit artikel