VERTROUWELIJK: Vlaamse wapenexport

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft besloten geen subcommissies Wapenhandel op te richten. 'Dat is op zich te betreuren', zegt Jan Roegiers (sp.a), onder de vorige regering voorzitter van die subcommissie.

‘De meeste commissieleden kenden de materie behoorlijk goed, wat soms aanleiding gaf tot diepgaandere analyses of hoogstaande debatjes. Een afzonderlijke commissie kan ook ruim de tijd nemen om over wapenhandel en alle daarbij horende aspecten te debatteren. Anderzijds is het niet slecht dat de bevoegdheid voor wapenhandel nu in de commissie Buitenlandse Aangelegenheden wordt ondergebracht. Vaak –zeker bij export naar controversiële landen– was er sowieso de noodzaak hierover te overleggen met de specialisten buitenland van de verschillende fracties.’BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel