Vijf BosBoosters: hoe maak je een bos gezonder met enkele vlotte ingrepen?


'Een bos is een bos is een bos', denken we soms. We staan er meestal niet bij stil dat er gradaties zouden kunnen bestaan in de kwaliteit van een bos. Toch is dat wel zo. Het bos uit onze groenste dromen is heel wat meer dan een verzameling bomen. Het is vooral een biotoop, een stimulerende omgeving voor een zo groot mogelijke diversiteit aan levende organismen. Een bos is pas een BOS+ als het leeft, zeg maar.
bos plus logo
Heb je dus een bos in je tuin, dan krijg je een dikke knuffel van ons - én van alle mogelijke krioelende beestjes, als je dat bos ook omturnt tot zo'n BOS+. En de volgende vijf tips kun je al flink eind op weg helpen.
 

1. Hou het Poelgevoel

Een kleine poel doet een boel. Ze is een minibiotoopje voor waterplanten en amfibieën. De kamsalamander gaat hier niet alleen graag op vakantie - genietend van beschutte plekjes tussen de waterplanten, of badend in het open zonnig water - hij bouwt er ook graag zijn residentie, om er een gezinnetje te stichten, met mevrouw Kam, de kleine Salam en Ander.

Jammer genoeg slibt zo'n poel in het bos snel dicht. Modderstroompjes trekken het dicht, afvallende bladeren vullen de poel. Doffe ellende kortom, waardoor het gezin Kamsalamder verplicht is te verhuizen naar andere oorden. 

Tip één is dus heel eenvoudig: herstel de poelen.

 

2. Plant een rand 

Niets zo heerlijk voor vlinders, kevers, andere insecten en vogels als een struikrand rond het bos. De bloemen en bessen zorgen voor voedsel, het dichte struikgewas zorgt voor beschutting, en van het een komt het ander, zeg maar. De bloemetjes en de bijtjes, je kent het verhaal. Een beetjestruikrand rond je bos aanplanten trekt je bos al meteen een stevig biotoopniveau omhoog. 

 

3. Oog voor openheid

Nee, deze keer hebben we het niet over het dichterlijke open staan voor het wonder van de natuur enzoverder. Neenee, neem het maar letterlijk: in een bos horen ook open plekken. 
"Open plekken? Plekken zonder bomen?"

Jawel, soms bieden minder bomen meer bos. Een gat is zelfs een belangrijke aan-vulling. Een gat in een bos laat zonlicht tot op de bodem schijnen, waar andere planten zich ontwikkelen, waar bosdieren komen zonnen, waar variatie bijdraagt aan rijkdom. Open plekken inrichten is dus de derde tip.

 

4. Op hoop van broeden

Je kent vast het Vliegend Hert? Dat spectaculaire dier met zijn enorme, ongevaarlijke kaken die als een prachtig gewei uitsteken uit de kop van de mannetjes? Dat diertje wil je in je bos, maar het overleeft het pas met jouw hulp. Veel heeft het nochtans niet nodig. Een broedhoop wil het, een half ingegraven stapel dood hout die minstens vijf jaar onverstoord blijft liggen. Zo lang duurt het voor de larve volgroeid is en zijn vleugels uit kan slaan. Makkelijk zat dus, zo'n Vliegend Hert uitnodigen. Eén keer hout stapelen, één keer werken, en verder vooral niets doen.

 

5. "To the bat cave!"

Allen Bruce Wayne achterna: laten we grotten imiteren voor onze vleermuizen. Deze wonderlijke nachtridders hebben immers een beschutte plek nodig om te overwinteren. Een oude ijskelder of een bunker is hier ideaal voor. Zorg er wel voor dat de vleermuizen 's winters niet gestoord worden door ongepaste bezoekers. Landmijnen raden we niet meteen aan, maar een bordje kan wonderen doen, wanneer je een vleermuiskelder hebt ingericht.

Vijf simpele tips toch? En heb je geen bos in je tuin? Geen nood... Stem op BOS+op Evoto, zodat we extra centen krijgen, dan gaan we zelf aan de slag om wat bossen op te plussen. Stem en deel, zodat ook je kennissen kunnen stemmen. 


Meer info:

Wil je nog meer betekenen en bosverbetering direct sponsoren als particulier of bedrijf? Neem dan contact met ons op of surf naar www.business4bos.be
 
BOS+ DOOR:

Deel dit artikel