Voedselprijzen: een sluipend gif

De prijs van voedsel is een zorg voor een groot deel van de wereldbevolking. Op dit ogenblik stijgen de voedselprijzen sterk en zijn ze hoger dan tijdens de crisis van 2007-08 toen voor het eerst meer dan 1 miljard mensen honger leden.

Op dit moment is er nog geen grote crisis zoals bijna tien jaar geleden maar de signalen zijn wel zeer onrustwekkend. Het leven en de bestaansmiddelen van miljoenen mensen worden bedreigd.

BRON:
Oxfam Solidariteit
Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel