Vooruitgang in Poznan hangt aan zijden draadje

Nu is het de beurt aan de ministers in Poznan om de onderhandelingen over een klimaatakkoord voort te stuwen. Oxfam Internationaal vraagt extra daadkracht zodat er zeker een voorstel van akkoord komt voor de top in Kopenhagen van 2009.

“De VN-onderhandelingen over een vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2012 gaan vooruit met een slakkengangetje, zei Brigitte Gloire namens Oxfam-Solidariteit. “Poznan was een tussenhalte op weg naar een ambitieus akkoord dat in Kopenhagen zou afgesloten worden. Maar het begint meer op een vrachtwagen met een pruttelende motor te lijken.”

Na de conferentie in Bali van vorig jaar moest er snel vooruitgang geboekt worden; helaas werd slechts bitter weinig bereikt. De tekst waarover nu onderhandeld wordt, biedt totaal geen vooruitgang voor grote knelpunten als een visie voor de toekomst, de doelstellingen, de financiering en schone technologie.

“We botsen op een bijzonder grote zelfgenoegzaamheid bij de onderhandelaars”, vervolgt Brigitte Gloire. “Er rest de ministers nog een beetje tijd om belangrijke beslissingen te nemen die de onderhandelingen weer vlot kunnen krijgen.”

Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel