Wat maakt 'VerdraaiDe Wereld' de moeite waard?

De aftelklok op http://www.verdraaidewereld.be/ en op vele websites geeft exact aan hoeveel maand (écht niet veel meer), dagen, uren en minuten nog voor het 24 augustus is, de lancering van VerdraaiDe Wereld.
Tijd om eens te polsen naar al dat engagement voor een betere wereld. We vonden het bij de mensen die samen met ons het project VerdraaiDe Wereld uitwerken, het gezamenlijk jaarthema van 10 grote jeugdorganisaties, dat wordt ondersteund door heel wat kleine en grote jeugd-, noordzuid- en milieu-organisaties!
  • Wat maakt 'VerdraaiDe Wereld' voor jou de moeite waard?

Pieter: Werken aan Duurzame Ontwikkeling is noodzakelijk in de 21ste eeuw. En wie kan je daar beter van bewust maken dan de mensen die de 21ste  eeuw gaan 'maken of kraken', de jeugd! Ik wil de FOSsers dus bewust maken van het probleem. Ik wil dat kinderen en jongeren hier weten dat zij een verschil kunnen maken...

Bruno: Het feit dat we dit met zijn allen doen en een sterk signaal kunnen geven naar de buitenwereld is een hele uitdaging! Ik hoop dat we jongeren aan het denken zetten over duurzame ontwikkeling, aan Vlaanderen kunnen tonen dat de wereld geen 'ver van ons bed show' is; én handig meegenomen zou zijn dat de jeugdbewegingen meer zichtbaar worden in de media en dat we enkele ngo's kunnen stimuleren om terug aansluiting te zoeken bij jongeren. Het spook van de consensus maakt het soms wel wat moeilijk, maar 'samen' kan ook écht werken.

Liliane: Samen met vele anderen de schouders zetten onder een duurzame wereld, daar gaan we voor. Wij willen onze plussers laten voelen dat wij als gelovigen een opdracht hebben in het omgaan met de schepping, met mensen in het Zuiden en met elkaar. Dit voelen EN ernaar handelen zijn grote uitdagingen en hopelijk wordt het een warmmaker voor alle jongerenbewegingen. Het project waar we voor gaan, zal echter nooit af zijn. We zullen de jongeren warm maken om 'iets' of 'zoveel' mogelijk te doen, wetende dat we nooit ons einddoel kunnen bereiken. Maar we geloven in het kleine!

Dagmar: De samenwerking tussen zoveel jeugdorganisaties EN ngo's, die zo nodig is om te sensibiliseren, is een heuse uitdaging. We kunnen veel jongeren en anderen bereiken! Meer bekendheid voor het Vlaamse jeugdwerk en ngo's lijkt me ook wel leuk. Een groot project is soms tijdrovend, maar we gaan ervoor.

  • Draait jouw beweging nu al mee aan de wereld? Of wordt volgend werkjaar écht anders?

Pieter: FOS gaat de sociale toer op: wie is de ander en hoe leeft hij? Dat sluit aan bij onze werking en het belang dat we hechten aan ontmoeting, zowel met de buurt, als met andere culturen, levenswijzen en overtuigingen.

Bruno: Vanuit Chiro doen we al heel wat: de 'Banier producten' worden duurzaam geproduceerd, onze gebouwen "duurzaam" verbouwd. We investeren jaarlijks 0,7 procent van onze werkingsmiddelen in "chiro gerelateerde" projecten in het Zuiden en Oost-Europa, enz. Maar we willen van dit jaarthema gebruik maken om vooral onze lokale afdelingen te stimuleren duurzame keuzes te maken in hun werking.

Liliane: Wij werken voor het eerst met een jaarthema. En op het Pluskamp in juli 2006 zal 'VerdraaiDe Wereld' het thema zijn. Daar gaan we uitdagen, spelen, geloven in een andere wereld samen met 400 jongeren. Er werden vroeger al stappen gezet, zoals rechtvaardig eten en recycleren, maar we willen de kampen nog 'duurzamer' maken.

Dagmar: We hebben al enkele publicaties over globalisering gemaakt en over hoe we de aarde kunnen redden. Nu ontwikkelen we een tentoonstelling over duurzame ontwikkeling en we zullen ook nieuwe workshops ontwikkelen over dit

  • Droom je al een staartje aan dit project?

Pieter: Hopelijk kunnen we jongeren en jeugdbewegingen écht sensibiliseren en er zo voor zorgen dat ze verder blijven werken aan duurzame ontwikkeling op hun tempo.

Bruno: Dit project vergt extra energie van de jeugdbewegingen en hun vrijwilligers, soms ten koste van andere zaken. Ieder kiest zijn prioriteiten en - hoe interessant en leerrijk het ook is - dat kan niet altijd "samenwerken met alle anderen" zijn. Maar of dit traject voor herhaling vatbaar is? Zeker weten! Alleen dus niet subito presto.

Liliane: Ik droom dat dit een aanzet mag zijn die groepen doet nadenken. Wij willen zoeken naar acties die niet eenmalig zijn. Hopelijk mag dit een thema worden dat om de zoveel jaar een nieuwe impuls krijgt. En liefst van al hopen we dat werken aan dit thema iets vanzelfsprekends wordt.

Dagmar: Dat zullen we nog bezien na september 2006…

  • Welke VerdraaiD belangrijke boodschap wil je nog kwijt aan de mensheid?

Pieter: 't klinkt cliché, maar wel ok... IF YOU'RE NOT PART OF THE SOLUTION, YOU'RE PART OF THE PROBLEM

Bruno: Als alles en iedereen zo constructief samen zou werken, dan was dit project misschien niet nodig geweest…

Liliane: Om het met de woorden van Wangari Matathai te zeggen: 'We kunnen niet alle problemen oplossen, daarvoor hebben we er te veel. Maar vaststellen dat je niet alles kunt oplossen, betekent niet dat je niets kunt doen. We moeten ergens beginnen en dat doen we best door te mikken op iets binnen onze macht, capaciteit en middelen ligt.' Geloof erin !

Dagmar: Geef er een lap op!

Pieter Lapeire ofwel Zelfverzekerde Wolf, eenheidsleider van het 36ste FOS 'de Jakketoes' in Izegem is vrijwilliger in de stuurgroep VerdraaiDe Wereld.

Bruno Houthoofd, vrijwillig lid van de Pedagogische leiding van Chiro, volgt de stuurgroep en werkgroepen van VerdraaiDe Wereld op.

Liliane Vervoort, stafmedewerkster bij de Interdiocesane Jeugddienst, Bisdom Antwerpen, werkt vooral met jeugdpastorale werkingen. Toen dit project eraan kwam, was het voor hen 'hét moment': volgend jaar voor het eerst een écht jaarthema voor IJD.

Dagmar Gooris is vormingsverantwoordelijke bij Jeugd & Vrede, voor wie mondiale vorming één van de centrale thema's is. Als lid van het Platform Jeugdwerk - NGO's is ze aan dit project gaan meewerken, omdat sensibilisering van jongeren hoog op haar agenda staat.

Globelink DOOR:

Deel dit artikel