Watervervuiling stijgt sterk op drie continenten

In Afrika, Azië en Latijns-Amerika is de vervuiling met ziektekiemen en chemicaliën in meer dan de helft van de rivieren gestegen. Daardoor neemt voor honderden miljoenen mensen het risico op ziektes als cholera en tyfus toe, waarschuwen de VN.

De bevolkingsgroei, groeiende industrie, de opmars van de landbouw en vervuiling met onbehandeld rioolwater: het zijn stuk voor stuk oorzaken van de toenemende vervuiling van rivieren in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In meer dan de helft van de rivieren op de continenten nam de vervuiling met organische stoffen en ziektekiemen toe.

De toenemende vervuiling bedreigt ook een belangrijke bron van voedsel en de economieën van de drie continenten, zegt het VN-milieuprogramma UNEP in het rapport Snapshot of the World's Water Quality. Omdat vervuiling de toegang te drinkwater verder bemoeilijkt, leidt het ook tot grotere ongelijkheid, die vooral vrouwen, kinderen en armen treft.

"De toenemende hoeveelheid afvalwater die in onze waterlopen wordt gedumpt is erg zorgwekkend", zegt Jacqueline McGlade, hoofdwetenschapper bij het agentschap. "Kwaliteitsvol water is essentieel voor de menselijke gezondheid en ontwikkeling. Beide lopen gevaar als we er niet in slagen de vervuiling te stoppen."

Toch is er niet alleen slecht nieuws, zegt McGlade. "Gelukkig is het mogelijk om rivieren die al ernstig vervuild zijn te herstellen", zegt ze. "Er is duidelijk nog tijd om vermijden dat andere rivieren vervuild raken. Het is van essentieel belang dat de wereld samenwerkt om deze groeiende bedreiging aan te pakken."

Ziektekiemen

De toegenomen concentratie van ziektekiemen treft een kwart van de Latijns-Amerikaanse rivieren, 10 tot 25 procent van de Afrikaanse rivieren en tot de helft van de Aziatische waterlopen. Het probleem is grotendeels toe te schrijven aan het dumpen van onbehandeld rioolwater.

Toch is in sommige landen tot 90 procent van de bevolking afhankelijk van waterlopen als belangrijkste bron van drinkwater. Besmet water, dat ook gebruikt wordt om eten te bereiden en gewassen te besproeien, vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Jaarlijks sterven 3,4 miljoen mensen aan ziektes die verband houden met ziektekiemen in het water, zoals cholera, tyfus en diarree. UNEP schat dat in Latijns-Amerika 25 miljoen mensen het risico lopen ziek te worden door hun drinkwater, in Afrika 164 miljoen en in Azië 134 miljoen.

IPS DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels