Werelddierendag 4 oktober: diergeneeskunde als strijd tegen honger

Dierenartsen Zonder Grenzen benadrukt het belang van veeteelt voor de bestrijding van de honger en armoede in de wereld

Voor 720 miljoen armen is veeteelt een essentiële schakel in de voedselvoorziening

Woensdag 4 oktober is het Werelddierendag. Dierenartsen Zonder Grenzen wil op deze dag graag de spots richten op de veedieren in Afrika. Op alle koeien, geiten, kippen en kamelen die de bevolking dag in dag uit van essentiële voedingselementen zoals melk, vlees en eieren voorzien.

Over de hele wereld leven 1,2 miljard mensen onder de armoedegrens van 1 dollar per dag. Van dit aantal woont 80% op het platteland en leeft 60 % van de veeteelt. Voor 720 miljoen armen in de wereld is veeteelt dus een essentiële schakel in de voedselvoorziening.

In Afrikaanse gebieden, waar nauwelijks regen valt is de bevolking rechtstreeks afhankelijk van de gezondheid van haar dieren. Woestijnsgebieden bieden weinig  voedsel, en langdurige droogtes leiden vaak tot voedselcrisissen. Op momenten wanneer er nauwelijks eten beschikbaar is, biedt het vee voedingrijke melk. Het is dus ontzettend belangrijk dat de dieren in goede gezondheid verkeren.  In Afrika kunnen ze het verschil betekenen tussen leven en dood.

Wanneer de kudde ziek is, verkeert het hele dorp in gevaar. Daarom steunt Dierenartsen Zonder Grenzen lokale boeren met opleidingen en vaccinatiecampagnes. De organisatie informeert de bevolking over dierlijke productie, diergezondheid en het organiseren van veehandel. Dierenartsen Zonder Grenzen pakt de acute hongersnood in Afrika preventief aan door het vee te genezen. De uitbouw van een diergeneeskundig netwerk is een absolute noodzaak als we de hongersnood in ontwikkelingslanden op een fundamentele manier willen bestrijden.

 

Contactpersoon DZG: An Kokken

DZG Belgium, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel
Tel: 02/ 539 09 89, Fax: 02/ 539 34 90
a.kokken@vsf-belgium.org

Deel dit artikel