WTO moet anders: Voedsel, banen en duurzame ontwikkeling moeten op het voorplan

Nieuws van het Africa Europa Netwerk nr. 194 december 2011

OPROEP TOT ACTIE: VOOR EEN OMMEKEER IN DE WTO

Van 15 tot 17 december komt de 8ste ministervergadering van de WTO weer samen. Na 10 jaar onderhandelen en 8 mislukte top-overleggen, staat de Doha-ronde op een driesprong.

De ontwikkelingslanden hebben al deze jaren geprobeerd sleutelbegrippen in te brengen om het gebrek aan evenwicht in de bestaande WTO te veranderen, wat toch de basis vormt van de DOHA ontwikkelingsronde, zoals door allen in 2001 is afgesproken. Maar de rijke landen leggen de nadruk steeds op de neo-liberalisering en op verzoeken tot markttoegang voor hun bedrijfsbelangen.

Tegelijkertijd verschaffen de wereldwijde financiële, economische en andere crises de gelegenheid om ernstig de problemen te bekijken die intrinsiek verbonden zijn aan het neoliberale model dat de WTO voorstaat

Daarom benadrukt de wereldwijde NGO "Our world is not for sale"dat het wereldwijde handelsnetwerk ervoor moet zorgen dat landen voldoende politieke ruimte houden om een positieve agenda voor hun ontwikkeling en hun banenplannen en dat de handelsregels moeten faciliteren, eerder dan in de weg staan aan echte voedselzekerheid, duurzame economische ontwikkeling, toegang tot gezondheid en geneesmiddelen en tot wereldwijde financiële stabiliteit. Daarom vragen wij het volgende beleid van de WTO:

  1. We vragen politieke ruimte voor landen voor de ontwikkeling van banen en industrie.
  2. We vragen het recht voor landen om de politieke ruimte voor ontwikkeling te beschermen.
  3. We vragen de toegang tot medicijnen voorrang te geven boven monopolies van patenten.
  4. De WTO moet regels vaststellen die eerder financiële stabiliteit dan financiële deregulering in de hand werken,
  5. We vragen handelsregels die voedselveiligheid en soevereiniteit bevorderen.
  6. We vragen de biodiversiteit te beschermen en patenten over leven uit te bannen.
  7. De WTO is niet de organisatie die Klimaatverandering kan vaststellen.

NGO "Our world is not for sale" roept het Afrika-Europa Netwerk en andere sociale en gerechtigheidorganisaties en vakbonden en eenieder die de belangen van werkers, boeren, het milieu, de democratie en onze toekomst ter harte gaan op: om onze minister van economische zaken, landbouw en duurzame ontwikkeling te vragen dit beleid bij de WTO en in de eigen ministeries in te voeren om het welzijn van mensen voorop te stellen in plaats van de eenzijdige nadruk op geld en markt.

Voor meer informatie, zie www.ourworldisnotforsale.org

Uitgave van Afrika-Europa Netwerk
e-mail: aen@planet.nl 
www.afrikaeuropanetwerk.nl

AEFJN België DOOR:

Deel dit artikel