Zuiddag schaart zich achter jongerenproject in El Salvador

Tijdens een afsluitende overlegronde hakten jongeren van Zuiddag de knoop door. In 2017 zetten ze hun schouders onder een Trias-project rond jong ondernemerschap in El Salvador.

zuiddag2017

Zuiddagis een organisatie voor en door jongeren, die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Elk jaar in oktober organiseert Zuiddag de campagne Work for Change.

Campagnedag

Tijdens de campagnedag kruipen meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse scholieren tussen 15 en 20 jaar voor één dag in de kleren van beroepskrachten. Hun loon gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.

In 2017 wil Zuiddag de opbrengst van de campagnedag spenderen aan een project van Trias in El Salvador. 1 op de 4 jongeren heeft in dat Centraal-Amerikaanse land geen enkel toekomstperspectief.

Overlegplatform

'Samen met onze lokale partners hebben we in El Salvador een overlegplatform opgericht', legt Trias-medewerkster Barbara Luypaert uit. 'Maandelijks overleggen vertegenwoordigers van boeren- en ondernemersverenigingen hoe ze jongeren meer kansen kunnen bieden.'

Het overlegplatform heeft intussen tot tastbare resultaten geleid. De verzuchtingen van de jongeren staan steeds hoger op de agenda bij hun ledenorganisaties. Om een effectieve strategie uit te werken, hebben jongeren uit El Salvador de voorbije twee jaar ook deelgenomen aan internationale workshops in Brazilië en Colombia. Daar hebben ze onder begeleiding van Trias ervaringen uitgewisseld met leeftijdsgenoten uit Latijns-Amerika en België.

Werkplan

Het is de bedoeling dat een delegatie van Zuiddag tijdens de zomer van 2017 naar El Salvador reist voor een kennismaking met de plaatselijke jongeren. In oktober volgt een tegenbezoek, dat gekoppeld wordt aan de campagnedag in Vlaanderen en Brussel. Tussendoor zullen de jongeren een werkplan in elkaar knutselen, dat uitgevoerd zal worden in de periode 2018-2020.

'Bij Trias vinden we het belangrijk om gelijkgestemde mensen van over de hele wereld samen te brengen', vertelt Barbara Luypaert. 'We doen dat met boeren, kleine ondernemers, vrouwen en jongeren. Dat ook de jongeren van Zuiddag in deze dynamiek willen stappen, is een geweldig vooruitzicht. We zijn ervan overtuigd dat heel het netwerk van Trias wil meewerken aan de campagnedag van volgend jaar.'

Deel dit artikel