100 miljoen mensen in 2013 getroffen door rampen


In 2013 werden bijna 100 miljoen mensen getroffen door 529 rampen. 337 van deze rampen waren gerelateerd aan het weer. Het aantal rampen en het aantal getroffenen zijn het laagst van het afgelopen decennium.


Het Wereldrampenrapport van het Internationale Rode Kruis pleit voor meer aandacht voor de invloed van cultuur. Projecten gericht op reductie van de gevolgen en wederopbouw na een natuurramp zijn minder effectief als het hulpprogramma geen rekening houdt met lokale culturele waarden en opvattingen.
 

Van de bijna 100 miljoen getroffenen woont 87% in Azië. Daarmee is dit continent het meest  getroffen door rampen. Dat blijkt uit het Wereldrampenrapport van het Internationale Rode Kruis, dat vandaag wordt gepresenteerd.


Overstromingen


Overstromingen komen het vaakst voor, gevolgd door stormen. Overstromingen zijn verantwoordelijk voor 44% van het totaal aantal doden door natuurrampen; stormen voor 41%. De dodelijkste natuurramp in 2013 was tyfoon Haiyan op de Filipijnen waarbij 7986 mensen omkwamen. Dit aantal ligt ver onder het aantal dodelijke slachtoffers van grote natuurrampen als de Tsunami in 2004 (226.408 doden) of de aardbeving in Haïti (222.570 doden).

In totaal kwamen in 2013 bijna 30.000 mensen om als het gevolg van een natuurramp. In 2013 hielpen de Rode Kruis- en de Rode Halve Maanverenigingen in totaal meer dan 25,6 miljoen inwoners van rampgevoelige gebieden in 121 landen om de gevolgen van een ramp te verminderen en hen voor te bereiden op rampen.

Grillen van de natuur


Of het aantal rampen afneemt? "Nee", zegt Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. "Het aantal rampen wisselt flink van jaar tot jaar. We zijn overgeleverd aan de grillen van de natuur. Niettemin is er een patroon: het gemiddeld aantal rampen is de afgelopen decennia sterk gestegen.

De laatste jaren lijkt die stijging tot staan te zijn gekomen. Wel blijft het aantal natuurrampen ruim boven het niveau van de jaren negentig, toen er gemiddeld minder dan 270 natuurrampen per jaar waren.

We moeten blijven investeren in hulpprogramma's die tot doel hebben de economische schade door een natuurramp en de gevolgen voor de meest kwetsbare groepen binnen de perken te houden. Zeker gezien de weersextremen, zoals tyfoon Haiyan op de Filipijnen en de dodelijke hittegolven in Engeland en Japan, zijn extra investeringen hard nodig."

Meer aandacht voor cultuur bij risicovermindering


Het Wereldrampenrapport van het Internationale Rode Kruis pleit voor meer aandacht voor de invloed van cultuur. Projecten gericht op reductie van de gevolgen en wederopbouw na een natuurramp zijn minder effectief als het hulpprogramma geen rekening houdt met lokale culturele waarden en opvattingen. Begrip van deze opvattingen kan de weg vrijmaken naar een betere voorbereiding op natuurrampen en de effectiviteit van een programma verhogen.Meer info:

Deel dit artikel