100ste Internationale Vrouwendag: strijd tegen seksueel geweld

Lees ook:

(C)ICRC P.Yazdi - de inwoners van Bunyakiri voeren een stuk op over een vrouw die is verkrachtDe wijdverspreide opvatting dat seksueel geweld tegen vrouwen een onvermijdelijk effect van gewapende conflicten zou zijn, is verkeerd. Vandaag 8 maart, op de Internationale Vrouwendag, roept het Rode Kruis staten en andere entiteiten dan ook op om te volharden in hun inspanningen om verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld tegen te gaan. De levens en waardigheid van talloze vrouwen in conflictgebieden moet worden gewaarborgd.

"Seksueel geweld in tijden van conflict is geen automatisch gegeven en kan worden tegengegaan," aldus Nadine Puechguirbal, adviseur ‘Vrouwen en oorlog’ van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC). "Seksuele aanranding is, zoals men weet, een verschrikkelijke en onwettige daad die moet worden vervolgd. Toekomstige daders zullen zich mogelijk inhouden als ze weten dat ze daarvoor zullen worden gestraft."

Toepassing van het Internationaal humanitair recht
Seksueel geweld dat verband houdt met een gewapend conflict is een oorlogsmisdaad die verboden is onder het Vierde Verdrag van Genève van 1949, de twee Aanvullende Protocollen van 1977 en het Statuut van Rome van het Internationaal Stafhof. Staten hebben de plicht om seksueel geweld te voorkomen en de daders te bestraffen. Om dit te kunnen doen is er een aangepaste nationale wetgeving nodig, evenals andere maatregelen.

Ook de Verenigde Naties besteden bijzondere aandacht aan de positie van de vrouw in gewapende conflicten. Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad over ‘Vrouwen, vrede en veiligheid’ richtte de internationale schijnwerpers op de (C)ICRC Christine Beerlionmenselijke impact op vrouwen tijdens gewapende conflicten en riep op vrouwen volledig te betrekken bij conflictbemiddeling en vredesopbouw.

Christine Beerli, vice-president van het ICRC, zegt dat hiermee op politiek niveau werd erkend dat vrouwen en gender een sleutelrol innemen in internationale vrede en veiligheid. “Het klopt dat  er enige vooruitgang is geboekt wat betreft de nationale wetgeving van de staten. Door middel van de strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt erkend dat diegenen die het internationaal humanitair recht schenden verantwoordelijk moeten worden gesteld voor hun misdaden. Verschillende internationale tribunalen en het Internationaal Strafhof hebben deze verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden alleen versterkt.”

Voorbeeld: verspreiding van het IHR in de DR Congo
Naast het bevorderen van de naleving van het internationaal humanitair recht, heeft het ICRC verschillende programma’s in gang gezet ter ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld. Deze programma’s omvatten medische, psychologische, sociale en economische aspecten. Klik hier voor meer informatie.

Een aantal concrete voorbeelden uit Noord- en Zuid-Kivu:
(C)ICRC P.Yazdi - Misikami Nzbiro - een traditionele leider- spreekt de lokale bevolking toe tijdens de sensibiliseringsshow- Het ICRC ondersteunt 47 centra voor psycho-sociale bijstand (ook bekend als “maisons d’écoute”) via trainingen en goederen die zijn geschonken aan het Rode Kruis.
- Deze centra worden beheerd door lokale verenigingen. 200 psycho-sociale medewerkers bieden psychologische ondersteuning aan slachtoffers en verwijzen hen door naar andere gezondheidscentra.
- Tussen oktober en december 2010 heeft het ICRC circa 2500 mensen ondersteund, onder wie ongeveer 1500 slachtoffers van seksueel geweld.
- Tachtig mensen uit plaatselijke gemeenschappen werken aan bewustwording, een beter begrip van de problematiek en aanvaarding van de slachtoffers.
- Ongeveer 35.000 personen namen deel aan bewustmakingsbijeenkomsten in het laatste kwartaal van 2010.

Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel