11.11.11 over G8/G-20: ‘Geen liefdadigheid, maar rechtvaardigheid’


De leiders van de G8 beloofden 5,9 miljard euro om moeder- en kindersterfte tegen te gaan. 11.11.11 is blij dat er aandacht is voor de Millenniumdoelstellingen, maar weet ondertussen dat van zulke beloften weinig in huis komt. In plaats van liefdadigheid met virtuele bedragen, hopen we dus op concrete maatregelen voor een rechtvaardiger wereld, zoals een financiële transactietaks of Tobin taks.

Tien jaar geleden beloofden de wereldleiders bij het tekenen van de Millenniumdoelstellingen moeder- en kindersterfte terug te dringen tegen 2015. Maar als we aan dit tempo doorgaan, zullen we de doelstelling rond moedersterfte pas in 2175 bereiken. Elke minuut sterft er een vrouw aan zwangerschap. Door de financiële crisis zullen 1,2 miljoen kinderen méér voor 2015 sterven.

De aandacht van de G8 voor moeders en kinderen is dan ook hoogdringend. Maar of de woorden ook in daden omgezet zullen worden, is nog maar de vraag. ‘Het opbod dat de G8 elke zomer doet, dreigt een zinloos ritueel te worden, zegt Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11. ‘De G8 heeft ondertussen een lange geschiedenis van loze beloften.' Tijdens de G8 in Italië vorig jaar werd 22 miljard dollar aan hulp voor landbouw beloofd, terwijl de hulp voor landbouw volgens ngo's niet toenam. In Glenneagles in 2005 werd 50 miljard beloofd, waarvan er 20 miljard ontbreekt. En zelfs als de 7,8 miljard dollar er komt, is dit veel te weinig: volgens experts is er 36 tot 45 miljard nodig om de Millenniumdoelstellingen rond gezondheid te halen.

Terwijl de leiders nu meer geld beloven, bouwde het grootste deel van de G8 haar budget voor ontwikkelingshulp het afgelopen jaar af. ‘We vragen ons af waar dit geld vandaan zal komen', zegt Vanden Berghe. ‘We willen van de wereldleiders geen liefdadigheid, maar rechtvaardigheid. Ze moeten concrete maatregelen nemen om de gevolgen van de crisis in te dammen en nieuwe crises te voorkomen. Daarvoor kijken we naar de G-20, die nu start. We hopen dat die naast een bankentaks ook een belasting op financiële transacties bespreken, ook wel FTT of Tobintaks genoemd.

De FTT is een makkelijk toe te passen instrument, dat financiële speculatie kan temperen en op die manier een stabi liserende werking heeft. Niet alleen ontwikkelingslanden profiteren daarvan - ook de recente ‘Griekse' crisis in de eurozone had er met een FTT wellicht heel anders uit gezien. Daarnaast kan een FTT veel geld opbrengen: bij een heffing van 0,05% op een breed gamma van financiële transacties loopt de opbrengst op tot meer dan 500 miljard dollar, bijna zeventig keer zoveel als het bedrag dat de G8 beloofde. Een FTT kan er dus voor zorgen dat de G8 voor de verandering haar beloften nakomt.
 

Voor meer informatie: Eline Strik, persverantwoordelijke 11.11.11

Deel dit artikel