Verkiezingen: 11.11.11 volgt de verkiezingen in Congo op de voet

congo+map+flag+vote 100In 2006 vonden in Congo de eerste vrije presidents- en parlementsverkiezingen in veertig jaar plaats, een eerste maar grote stap in een democratiseringsproces na jaren van dictatuur en burgeroorlog.

In 2010 waren er opnieuw verkiezingen: op 28 november koos de Congolese bevolking een nieuwe president en parlement. In 2006 was de aandacht van de internationale gemeenschap voor de Congolese verkiezingen enorm. In 2010 waren de Congolezen veel meer op zichzelf aangewezen.