11.11.11 vraagt België om sterkere reactie op presidentiële besluiten Trump

Enkele honderden mensen protesteerden gisteren in Brussel op het Muntplein tegen de beslissingen van Trump

11.11.11 ondersteunt de protestacties tegen het presidentiële besluit van Donald Trump om vier maanden geen vluchtelingen toe te laten in de VS en een inreisverbod uit te vaardigen voor zeven moslimlanden. Voor Syriërs geldt die beslissing zelfs voor onbepaalde duur.

De maatregelen zijn discriminerend, laten mensen in nood aan hun lot over en brengen ons geen stap verder in de strijd tegen terreur. 11.11.11 vraagt dan ook een steviger reactie van de Belgische overheid.

Donald Trump besliste vrijdag om geen visa meer toe te kennen aan mensen uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen. De beslissing geldt voor minstens 90 dagen. In het besluit wordt het Veiligheidsdepartement ook opgeroepen om andere landen te identificeren vanwaar mensen geweigerd kunnen worden.

De hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties noemde dit besluit 'kwaadaardig' en in strijd met de internationale wetten inzake mensenrechten. Hij wees er ook op dat dit besluit geen enkele bijdrage levert aan de internationale strijd tegen terreur. Talrijke Amerikaanse diplomaten treden hem daarin bij.

Drijfveer

De keuze van de landen doet inderdaad vermoeden dat het reële terreurgevaar niet de drijfveer achter deze beslissing is. Sinds de aanslagen van 11 september viel er in de VS geen enkel slachtoffer te betreuren van een terrorist uit één van deze zeven geselecteerde landen. Dat is des te meer het geval voor Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten die niet op de lijst staan maar waarmee de VS belangrijke zakenbanden hebben.

Het is duidelijk dat Trump met dit besluit in de eerste plaats zijn verkiezingsbelofte om een ‘Moslimban’ in te stellen tegenover zijn achterban probeert in te lossen.

Trendbreuk

De beslissing van Trump om de Amerikaanse bijdrage aan de internationale hervestiging van vluchtelingen stop te zetten komt er op het moment dat wereldwijd een record aantal mensen op de vlucht zijn. Het betekent een breuk met de voortrekkersrol die de VS op dit vlak al vele jaren speelt.

Obama lanceerde in de marge van de VN-Migratietop van september 2016 – toen duidelijk werd dat die weinig concrete resultaten zou opleveren – nog een ‘Leaders Summit’ om regeringsleiders aan te zetten concrete engagementen op te nemen. De VS kondigden toen zelf aan 110.000 vluchtelingen te hervestigen 2017. Een beslissing die Trump nu dus terugdraait. 

Trump’s beslissing treft in de eerste plaats de meest kwetsbaren; namelijk mensen die zelf op de vlucht zijn voor oorlog en conflict. 11.11.11 verwacht van België een krachtige veroordeling.

Ondubbelzinnige en sterke veroordeling

Trump’s beslissing treft in de eerste plaats de meest kwetsbaren; namelijk mensen die zelf op de vlucht zijn voor oorlog en conflict. 11.11.11 verwacht van België een krachtige veroordeling. De reactie van Premier Michel; “We zij het oneens met het inreisverbod en zullen er geen voorbeeld aan nemen, we gaan meer uitleg vragen via diplomatieke weg” is onvoldoende. 11.11.11 vindt het evident dat we Trump niet volgen. Leiderschap tonen betekent een ondubbelzinnige en sterke veroordeling.

België kan een voorbeeld nemen aan Nederland en Duitsland die gezamenlijk een duidelijke verklaring uitstuurden. Daarnaast moet de EU leiderschap tonen en een versnelling hoger schakelen in de eigen hervestigingsprogramma’s om een toekomst te bieden aan de vele duizenden vluchtelingen die VS nu de rug toekeert.

"In Europa is het niet de gewoonte om mensen vanwege hun afkomst of religie te stigmatiseren. Bovendien is de bescherming van vluchtelingen, zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag, een internationaalrechtelijke plicht die niet in twijfel getrokken mag worden. We geloven absoluut niet dat inreisverboden tegen miljoenen mensen op grond van hun nationaliteit, afkomst of religie, het juiste middel kunnen zijn in de strijd tegen het terrorisme. … Wij zijn vastbesloten om de rechten van onze burgers te beschermen en zullen binnen de Europese Unie overleggen over de noodzakelijke stappen."
Uit de verklaring van de Nederlandse en Duitse minister van Buitenlandse Zaken.

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels