11.briefing - Klimaatfinanciering hoog op Marrakesh-agenda

klimaatfinanciering-spaarvarken

De klimaattop in Parijs was op vele vlakken een succes. Er werd een universeel, bindend klimaatakkoord afgesloten dat de weg uitstippelt naar een wereld die maximaal 1,5°C mag opwarmen. Vorige week werd duidelijk, na ratificatie van meer dan 60 landen, dat het akkoord waarschijnlijk nog dit jaar in werking kan treden. Toch vragen verschillende aspecten eerst meer uitwerking, waaronder de internationale klimaatfinanciering.

11.11.11 schreef samen met CNCD-11.11.11 een korte briefing die de uitdagingen rond klimaatfinanciering voor België en het internationale niveau op een rij zet.

Drie uitdagingen

Na Parijs stellen er zich voor de internationale klimaatfinanciering drie uitdagingen: 1. internationale klimaatfinanciering definiëren, 2. extra middelen voorzien en 3. een evenwicht verzekeren tussen financiering voor het terugdringen van uitstoot (mitigatie) en de aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie). België en Europa moeten zich solidair blijven opstellen met de meest kwetsbaren voor klimaatverandering.

Vier ambities

Dat kan in de vorm van 4 ambities. 1. De bestaande financieringsengagementen nakomen en verhogen. 2. Daarbij moeten onze ministers gebruik maken van innovatieve financieringsbronnen zoals de inkomsten uit de Europese emissiehandel. 3. Belangrijk voor de klimaattop in Marrakesh (COP22) is dat België en de andere donorlanden de meest kwetsbare landen ondersteunen door een kwantitatief, publiek financieringsdoel voor klimaatadaptatie voorop te stellen. 4. Ook moeten ze, zoals beloofd in Parijs, een routekaart opstellen tot de beloofde 100 miljard in 2020 volgens een rechtvaardige definitie – en dus een definitie waar ook de ontwikkelingslanden zich in kunnen vinden – van internationale klimaatfinanciering.

Solidariteit als sleutelbegrip

In het nieuwe, internationale klimaatregime volgens het Akkoord van Parijs is internationale klimaatfinanciering meer dan ooit een cruciale kwestie. Om de duurzaamheid van het akkoord te garanderen is solidariteit een sleutelbegrip. De internationale klimaatfinanciering blijft in de komende jaren en decennia hoog op de agenda staan en het is belangrijk dat ook België dit serieus neemt.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Deel dit artikel