11Dossier: Minst ontwikkeld, minst interessant?

Binnen de Verenigde Naties bestaat een categorie van Minst Ontwikkelde Landen. In vergelijking met andere ontwikkelingslanden lijden ze onder een aantal structurele handicaps en die vragen om een specifieke aanpak in het nationaal en internationaal beleid.

Sinds 1981 wordt er om de 10 jaar een grote conferentie georganiseerd, waar telkens een nieuw ( of aangepast) actieplan wordt goedgekeurd

Maar liefst 1 op 7 mensen woont in één van de 48 landen die tot deze groep behoren. Meer dan de helft van de bewoners van de MOL moet rondkomen van minder dan 1,25 dollar per dag, en maar liefst 4 op 5 heeft niet meer dan 2 dollar per dag te besteden. Deze landen vragen om een grondige en specifieke aanpak.

Deel dit artikel