150.000 Vlamingen steunen Vredeseilanden

Vredeseilanden dankt haar vrijwilligers én het Vlaamse publiek voor de massale steun tijdens de straatactie van dit weekend. Vredeseilanden vraagt een engagement van politieke en economische beleidsmakers om de miljoenen boeren die wereldwijd in armoede leven, kansen te geven.  Zo staat het ook in de millenniumdoelstellingen.


De straatactie van Vredeseilanden van het voorbije weekend werd succesvol afgesloten. Dit was mogelijk dankzij de inzet van 10.000 vrijwilligers en dankzij de steun van 150.000 Vlamingen. Nu is het al zeker dat de opbrengst hoger ligt dan vorig jaar. Op het definitieve cijfer is het nog even wachten. Verder is het ook nog uitkijken naar de resultaten van de giften via overschrijving die Vredeseilanden doorheen het jaar krijgt van de vele particuliere schenkers. In 2006 bedroeg het totaal van de giften 901.895 euro.  Mede dankzij deze fondsen kan Vredeseilanden haar lange termijn engagementen ten aanzien van 180 partnerorganisaties in 13 landen waarmaken.
 
Dit financieel resultaat en de positieve reacties van het publiek zijn een sterk signaal dat de burger belang hecht aan structurele ontwikkelingssamenwerking.

De campagne van Vredeseilanden past in de gezamenlijke NGO-campagne 2015-De Tijd Loopt, in het kader van de millenniumdoelstellingen voor wereldwijde ontwikkeling.  Samen met haar coalitiepartners vraagt de organisatie dat de overheid echt bijdraagt aan de realisatie van de internationale engagementen.
 
Vorige week kwam Aaron, een boer uit Uganda, bij de premier ijveren voor meer inspanningen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  Aaron symboliseert het verhaal van miljoenen boeren en boerinnen die nood hebben aan een goed landbouwbeleid als basis voor een menswaardig inkomen als voorwaarde voor een waardig leven. Landbouw wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste motor voor ontwikkeling in Afrika, maar beleidsmakers hebben er weinig aandacht voor.

De Belgische steun aan landbouwontwikkeling zou tot minstens 15% van het federaal budget voor ontwikkelingssamenwerking moeten stijgen. Dat moet kunnen tegen 2010. Een en ander vraagt wel een ommekeer in het beleid, want over de afgelopen 5 jaar daalde dat aandeel van 11,3% in 2000 tot slechts 7,2% in 2005.  Een stijging tot 15% in 2010 is haalbaar indien de regering de juiste accenten legt in de groei naar de al lang beloofde 0,7%-norm

Deel dit artikel