60 jaar Verdragen van Genève en hun impact

Lees ook: 60ste verjaardag Conventies van Genève biedt weinig reden tot feesten (oxfam Solidariteit) 

 

Onderzoek wijst op noodzaak menselijkheid in conflictgebieden

(c) ICRC-CADOUX, J. Geneve, 1949. Diplomatieke conferentie over de herziening van de verdagen van Genève


Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) vierde op 12 augustus 2009 de 60ste verjaardag van de Verdragen van Genève. Naar aanleiding hiervan roept het ICRC alle landen en gewapende groeperingen op om de verdragen beter na te leven. Een veldonderzoek in conflictlanden versterkt deze oproep.

De Verdragen van Genève en de 3 Aanvullende Protocollen beschermen alle personen die niet of niet meer deelnemen aan een gewapend conflict, zoals gewonde en zieke strijders, burgers en krijgsgevangenen.

Ook het humanitaire mandaat van het ICRC staat in de verdragen omschreven, bijv. bezoek aan gevangenen, het organiseren van hulpoperaties en gezinshereniging.

 

 

 

(c) ICRC-TORRES, William. Colombia, 1998. Over oversteken van een rivier in Putumayo.jpg

Geen euforie


De Verdragen van Genève vormen de grondslag van het Internationaal Humanitair Recht (IHR), dat wereldwijd wordt ondersteund: 194 staten hebben de Verdragen ondertekend.

Toch is er in Genève geen reden voor euforie. “We zien regelmatig overtredingen van het IHR”, zegt Jakob Kellenberger, voorzitter van het ICRC. “Het kan gaan om massale verplaatsingen van burgers, onverantwoorde aanvallen op de burgerbevolking of de mishandeling van gevangenen.”

Kellenberger: “Zelfs in een oorlog zijn er grenzen. Als de bestaande regels worden nageleefd, zou veel leed vermeden kunnen worden. Positief is dat wangedrag sneller wordt opgemerkt en dat steeds meer personen daadwerkelijk berecht worden.”

(c) ICRC-KOKIC, Marko. Libanon, 2007. Een man keert terug naar zijn verwoest huis in Aita Esh-Shaab, dicht bij de Israëlische grens

In opdracht van het ICRC werd onlangs een opiniepeiling gehouden in 8 conflictgebieden: Afghanistan, Georgië, Colombia, de Democratische Republiek Congo, Haïti, Libanon, Liberia en in de Filippijnen. De studie onderzoekt wat de bewoners tijdens vijandigheden als ‘aanvaardbaar gedrag’ beschouwen, en hoe zij de doeltreffendheid van de Verdragen van Genève inschatten.

De studie toont aan dat de basisideeën van de Verdragen van Genève en het IHR veel steun vinden bij personen die daadwerkelijk in conflictzones hebben gewoond.

“Ik vind het erg bemoedigend te merken dat -hoezeer men ook heeft geleden onder de terreur van gevechten- mensen blijven inzien dat bepaalde zaken ongeoorloofd zijn: het treffen van de burgerbevolking, ontvoeringen, marteling, aanvallen op religieuze monumenten, plunderingen, seksueel misbruik…”, zegt dhr. Spoerri, directeur Internationaal Recht van het ICRC.

“De studie legt echter ook bloot dat er nog een verschil is tussen theorie en praktijk: de impact van de regels blijkt in de praktijk veel zwakker dan de steun die voor die regels werd uitgesproken. Personen in conflictgebieden hebben behoefte aan een betere naleving van het humanitair recht. Het ICRC zet daar zijn schouders volledig onder.”

Deel dit artikel