8 mei was Werelddag van het Rode Kruis: de onbekende?

8 mei was Werelddag van het Rode Kruis. Voor ons een aanleiding om de lezer een aantal bekende, maar vooral minder bekende facetten van de organisatie voor te stellen.

Ondanks het feit dat uit onderzoek blijkt dat het embleem van het Rode Kruis of de Rode Halve Maan het meest bekende embleem/symbool ter wereld is, merken we nog elke dag dat vele facetten van onze organisatie niet goed gekend zijn.

Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal maakt via het Belgische Rode Kruis deel uit van de grote Rode Kruis- en Rode Halve Maanfamilie.

Deze familie, de Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maanbeweging, wordt terecht de grootste humanitaire organisatie ter wereld genoemd. Met 186 Nationale Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen, 96 miljoen vrijwilligers en honderdduizenden vaste medewerkers, zijn we over de ganse wereld actief.

Centraal in het werk van alle leden van de Rode Kruis en Rode Halve Maanbeweging staan onze 7 basisprincipes:
-    Menselijkheid
-    Onpartijdigheid
-    Onafhankelijkheid
-    Neutraliteit
-    Vrijwilligheid
-    Eenheid
-    Universaliteit

Deze 186 nationale organisaties, vormen samen de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen (de Federatie) met een secretariaat in Genève. Ook in Genève vind je het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC), die garant staat voor een neutrale en onpartijdige hulpverlening in conflictgebieden en de Rode Kruis- en Rode Halve Maanacties in die gebieden coördineert.

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC)

Is een neutrale en onpartijdige organisatie met als basisopdracht de bescherming van het leven en de waardigheid en het verlenen van hulp aan de slachtoffers van conflicten en oorlogen.  Het IRKC coördineert de hulpverlening van de verschillende leden van de RK Beweging in conflictgebieden.  Het IRKC streeft om het leiden van slachtoffers van conflicten  zoveel mogelijk te verhinderen door het humanitair recht te verspreiden en verder uit te bouwen.
De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (de Federatie)

Werd opgericht in 1919 en coördineert de internationale hulpverlening van de leden van de Rode Kruisbeweging bij natuurrampen.  De ‘Federatie’ stimuleert de samenwerking tussen Nationale Verenigingen, ijvert voor hun ontwikkeling en werkt in samenwerking met de Nationale Verenigingen gemeenschappelijke richtlijnen en strategieën uit.

Vlaanderen telt 14.000 actieve Rode Kruisvrijwilligers. Deze vrijwilligers en hun afdelingen zijn ook bij ons ingebed in het sociale weefsel van de maatschappij. De Rode Kruisvrijwilligers in Vlaanderen vormt een zeer waarheidsgetrouwe doorsnede van de Vlaamse bevolking en is tot in het kleinste dorp aanwezig en werkzaam.

Impact van de vrijwilligerswerking
Het Rode Kruis is vooral bekend om zijn noodhulp bij rampen en conflicten. Nochtans vormen de miljoenen Rode Kruis- en Rode Halve Maanvrijwilligers meer en meer een onontbeerlijke schakel in bijvoorbeeld vaccinatie of antimalaria campagnes. Het netwerk van Rode Kruisvrijwilligers strekt zich in de meeste landen uit tot in de kleinste dorpen en nederzettingen en vormen de zogenaamde ‘last mile’, de laatste ‘brug’ naar de gemeenschappen.

Vrijwilligers maken deel uit van deze gemeenschappen en zijn dus zeer goed geplaatst om aan bijvoorbeeld hygiëne promotie te doen, thuiszorg te verlenen aan HIV/Aids patiënten, watercomités op te richten of te zorgen voor de sociale mobilisatie bij grote vaccinatiecampagnes.

Voor, tijdens en na de ramp
Het Rode Kruis is waarschijnlijk de enige organisatie waarvan de vrijwilligers werkzaam zijn voor, tijdens en na een ramp of conflict. De basisactiviteiten van elke Rode Kruisorganisatie zijn: rampenparaatheid, rampenhulpverlening, gezondheid en zorg activiteiten op gemeenschapsniveau en de verspreiding van humanitaire waarden.

Uitgelicht: Rode Kruis in Nepal
Zo is bijvoorbeeld het Rode Kruis van Nepal (waarmee Rode Kruis-Vlaanderen al meer dan 20 jaar mee samenwerkt) activiteiten gaande van gemeenschapsontwikkeling (alfabetisatie, basisgezondheidszorg, micro kredietverlening, enz), over ‘eyecaps (cataract operaties in afgelegen gebieden), rampenparaatheid voor aardbevingen in de Kathmandu vallei, tot bloedtransfusie, eerste hulp en de verspreiding van het internationaal humanitair recht.

Meer weten?
Naar aanleiding van de 150e verjaardag van het ontstaan van het Rode Kruis (Henri Dunant die getuige was van de slag van Solferino in Noord Italië en besloot een neutrale en onpartijdige organisatie op te richten die hulp bood aan de slachtoffers van oorlogen), lanceert het Rode Kruis de campagne ‘Our world, Your move’.

Deel dit artikel