Action 2015: 15.624 x BEDANKT

Net voor de top in New York over de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van start ging, klokten we met onze petitie af op 15.624 tattoofoto's. Meer dan 15.000 mensen menen het en lieten zich tatoeëren voor een ambitieus wereldplan.

Die duizenden tattoofoto's bezorgen we deze week nog aan de bevoegde ministers. Met de duidelijke boodschap dat ze alles in het werk moeten stellen om de komende jaren de nieuwe ontwikkelingsdoelen ambitieus uit te voeren. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bieden een onwaarschijnlijke opportuniteit om werk te maken van een échte universele agenda. En daar moeten ook onze Belgische ministers hun steentje toe bijdragen.

Bedankt

Mogen we jullie bedanken voor de massale steun die we van jullie kregen? 15.624 keer bedankt daarvoor. Het bewijs dat veel mensen echt begaan zijn met de toekomst van onze wereld, ook na de Millenniumdoelstellingen.

New York en Parijs

De coalitie van 2015 De Tijd Loopt volgt deze week nauwgezet de top in New York op. Volg het mee met ons op action2015.be of op onze Facebookpagina.

Klimaattop

Na de top in New York zetten we ons schrap voor die andere belangrijke afspraak met de geschiedenis, de klimaattop in Parijs. Daar wordt beslist over een nieuw globaal akkoord om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te beperken. We willen dat onze politieke leiders met een sterk en bindend klimaatakkoord over de brug komen.

Wil jij ook je stem laten horen? Stap dan mee in de internationale klimaatmars in Parijs op zondag 29 november. De klimaatbeweging zorgt voor bussen naar de Franse hoofdstad. Schrijf je in op www.climate-express.eu.

 

Deel dit artikel