Campagne 2015: Action/2015

Campagne 2015: Action/2015

De deadline voor de Millenniumdoelstellingen verstrijkt eind dit jaar. In september beslissen de wereldleiders over een nieuwe set ontwikkelingsdoelstellingen voor de komende vijftien jaar.

2015 wordt een kanteljaar. De hoogste tijd om aan onze politici duidelijk te maken dat we de ambities willen scherpstellen. Met de campagne action/2015 willen we hen laten zien dat we het menen.