Actievoeren werkt: Mauritanië ratificeert IAO-protocol tegen dwangarbeid

Still uit de documentaire 'The long way to freedom'

In september 2015 riep Wereldsolidariteit - samen met ACV en CTML, vakbondspartner in Mauretanië - op om actie te ondernemen tegen dwangarbeid in Mauritanië.  De Mauritaanse overheid heeft nu het IAO-protocol tegen dwangarbeid geratificeerd. Dit is een belangrijke stap in de bestrijding van dwangarbeid in het land.

De aanhoudende acties van CLTM, internationaal ondersteund, werpen dus duidelijk hun vruchten af. 

Internationale actie

In september 2015  trok Wereldsolidariteit, samen met ACV en CLTM, vakbondspartner van ACV en Wereldsolidariteit in Mauritanië,  aan de alarmbel. CLTM had vastgesteld dat  Mauritaanse vrouwen steeds vaker "verhandeld" werden naar Saoedi-Arabië om er onder dwang te werken. Enkele van deze Mauritaanse vrouwen werden bovendien vastgehouden in de gevangenis daar. CLTM slaagde erin om deze Mauritaanse vrouwen weer vrij te krijgen en riep de Mauritaanse overheid op om een einde te stellen aan deze barbaarse praktijken. Hierbij werden ze gesteund door het IVV (internationale vakbondskoepel).

300.000 slaven in Mauritanië

Naast de Mauritaanse vrouwen die in het Midden-Oosten dwangarbeid verrichten, werken nog eens 300.000 Mauritaniërs als slaven in eigen land. Het gaat om mensen die als herders, in de landbouw of als huishoudhulp werken en volledig afhankelijk zijn van hun werkgever. De vrouwen en meisjes onder hen zijn extra kwetsbaar en worden vaak ook seksueel misbruikt.

Internationale druk werkt

Onder aanhoudende internationale druk heeft de Mauritaanse minister van Werk alvast belangrijke stappen ondernomen om deze slavernij aan te pakken.

Het meest recente nieuws is dat het IAO-protocol tegen dwangarbeid geratificeerd werd, waarmee de Mauritaanse overheid zich engageert om actie te ondernemen. Maar eerder werden vier werkbureau's gesloten die betrokken waren bij de "vrouwenhandel" naar het Midden-Oosten.

Met meer dan 20 miljoen mensen in dwangarbeid, inclusief zij die in de mondiale toeleveringsketen van multinationals werken, is er dringend nood aan internationale inspanningen om slavernij de wereld uit te helpen.Sharan Burrow - ITUC

Ook werd een herziening van het programma voor migrantenarbeid beloofd. Maar het werk zit er zeker nog niet op: de vragen naar compensaties voor de slachtoffers van de vrouwenhandel worden genegeerd en er zitten nog steeds anti-slavernij-activisten in de gevangenis.

Dwangarbeid wereldwijd groot probleem

Hoewel de ratificatie van het protocol tegen dwangarbeid een belangrijke stap voorwaarts is - het protocol uit 2014 werd reeds geratificeerd door Niger, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Mauritanië - toch is er wereldwijd nog heel wat nodig om slavernij de wereld uit te helpen, zo legt Sharan Burrow, topvrouw van IVV, uit: "De ratificatie van het protocol is een belangrijke stap vooruit, maar de Mauritaanse overheid zal de machtige belanghebbers bij deze vorm van uitbuiting het hoofd moeten bieden en een absoluut einde moeten stellen aan deze slavernij. We roepen ook andere overheden op om dit protocol tegen dwangarbeid te ratificeren en we lanceren een wereldwijde strijd tegen dwangarbeid. Met meer dan 20 miljoen mensen in dwangarbeid, inclusief zij die in de mondiale toeleveringsketen van multinationals werken, is er dringend nood aan internationale inspanningen om slavernij de wereld uit te helpen."

WSM DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels