Actuales over klimaat

Doorheen het schooljaar maakt Studio Globo kant-en-klare lessen rond opmerkelijke thema's in het nieuws, bekeken vanuit een brede, mondiale bril. De thema's voor onze actualessen kiezen we niet lukraak. Het gaat telkens over 'robuuste' nieuwsfeiten: thema's die langer meegaan dan de waan-van-de-dag. Daarnaast kiezen wij vanuit onze expertise ook steeds voor thema's waaraan een mondiaal verhaal vasthangt. 

Zonet lanceerden we onze nieuwste telg, een actuales over het klimaat. 

Die actuales is uitgewerkt als een discussiespel, gebaseerd op het kaartspel 'hoger-lager'. De leerlingen krijgen een afbeelding te zien van een voorwerp, een voedingsmiddel, een transportmiddel, enz. met een bepaalde klimaatimpact. Ze gaan met elkaar in discussie en geven argumenten waarom de ene afbeelding al dan niet een hogere klimaatimpact heeft dan de andere.

Deze les kan je geven in de vakken aardrijkskunde, gedrags- en cultuurwetenschappen, godsdienst, zedenleer, PAV, geschiedenis, mens en samenleving, actief burgerschap, ... in de tweede of derde graad secundair onderwijs. 

Duur: 1 lesuur (uitbreiding tot 2 lesuren is mogelijk)

Download de handleiding en de powerpoint op www.studioglobo.be/actuales-klimaat

Deel dit artikel