Afghaanse burgers tussen twee vuren

Internationale troepen trekken zich een voor een terug en het aantal lokale gewapende actoren stijgt: de situatie in Afghanistan is er niet veiliger op geworden. En zoals steeds betalen de Afghaanse burgers de prijs.

jacques-de-maio-2009-1-27-13-4-5Jacques de Maio, hoofd van het Rode Kruis in Zuid-Azië stelt dat de kwetsbaarheid van de lokale bevolking - en niet diplomatieke of politieke redenen - de humanitaire respons moet bepalen.

"De Afghaanse samenleving kampt al decennialang met onveiligheid en onzekerheid. De laatste tijd is de verslechtering van de veiligheidssituatie vooral te verklaren door de sterke toename van het aantal mensen dat wapens draagt.
Het terugtrekken van internationale troepen en de stijging van het aantal lokale gewapende actoren hebben ernstige gevolgen voor het Rode Kruis en andere humanitaire organisaties. Het is steeds gevaarlijker voor hulpverleners om bepaalde delen van het land te bereiken. Maar wat er vooral op het spel staat, is de veiligheid en waardigheid van de Afghanen op lange termijn.

Na decennia van oorlog hebben de Afghanen geleerd om te gaan met gewapende actoren, maar nu zitten ze gevangen tussen de toenemende aantallen strijdkrachten die voor of tegen de overheid zijn. Elke dag opnieuw weet de gemiddelde Afghaan niet wat er met zijn of haar familie zal gebeuren. Zal er iemand 's nachts op de deur kloppen en familieleden meenemen?

De Afghaanse burger wordt heen en weer geslingerd tussen de verschillende partijen die allemaal steun en trouw eisen – iets wat de gewone Afghaan niet kan weigeren zonder getroffen te worden door vergeldingsmaatregelen. Veel Afghanen slaan dan ook op de vlucht voor het geweld.

Om te kunnen blijven werken in deze onoverzichtelijke en chaotische situatie, beroept het Rode Kruis zich op zijn strikt humanitaire karakter, dat onafhankelijk is van diplomatie en politiek. Terwijl de vele internationale troepen zich voorbereiden op de terugtrekking, richt het Rode Kruis zich op de noden van de Afghaanse bevolking – een strategie die niet veel te maken heeft met het 'winnen van het hart van de bevolking via hulp'.

Tijdens mijn bezoeken aan Kaboel, Jallalabad, Kandahar en andere plaatsen in Afghanistan hoorde ik regelmatig de bezorgdheid van de Afghanen die vrezen voor een verminderde steun van de internationale gemeenschap na de terugtrekking van de militaire troepen.

Het Rode Kruis is ondertussen al langer dan dertig jaar aanwezig in Afghanistan. Op dit moment volgen we op hoe de verschillende strijdkrachten hun operaties uitvoeren en wat de impact is op de lokale bevolking. We bespreken met hen concrete manieren om de bescherming van burgers te verbeteren. Ook pleiten we voor goede maatregelen om het gedrag van de strijdkrachten tegenover de burgerbevolking op te volgen.  Goed toezicht en verantwoording zijn cruciaal, zeker wat detentie en deelname aan vijandigheden betreft.

Daarnaast praat het Rode Kruis ook met de gewapende oppositie om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het volgen van de humanitaire regels. Zo wordt er met hen gepraat over het gebruik van bermbommen en de daaruit voortvloeiende burgerslachtoffers.

Ondanks de vele uitdagingen, hoor ik dat de neutraliteit en onafhankelijkheid van het Rode Kruis enorm gewaardeerd wordt en ons in staat stelt om verder te handelen. In een land waar burgers in de vuurlinie staan, waar gezinnen ontheemd zijn, zwangere vrouwen geen toegang hebben tot gezondheidszorg, blijft het beschermen en verzorgen van burgers de absolute prioriteit."
Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel