Africa Progress Report: Afrikaanse uitdagingen gaan hand in hand met klimaatfinanciering

african report renewable energy

Vandaag, 5 juni 2015, wordt het jaarlijkse Africa Progress Report gepresenteerd. Het rapport is de belangrijkste publicatie van het Africa Progress Panel, een panel onder voorzitterschap van Kofi Annan, en verzamelt het best beschikbare onderzoek over Afrika om tot concrete beleidsvoorstellen te komen.

Dit jaar focust het rapport op de link tussen energie, klimaatverandering en armoede in Afrika. Met het rapport geeft het panel aan dat de belangrijke uitdagingen waar de Afrikaanse leiders voor staan hand in hand moeten gaan met internationale samenwerking en klimaatfinanciering in het bijzonder.

Energiekloof

In de aanloop naar de klimaattop in Parijs draait het Africa Progress Report dit jaar rond het energievraagstuk en klimaatverandering. De vitale vraag: kan de wereld gevaarlijke klimaatverandering vermijden en tegelijk de energiesystemen bouwen die nodig zijn om groei te ondersteunen, jobs te creëren en miljoenen mensen uit de armoede te halen? Nergens in de wereld is de vraag zo pertinent als in Afrika. Geen enkele regio heeft minder bijgedragen aan de klimaatverandering maar zal er de hoogste prijs voor betalen .

‘Power, People, Planet’, zoals het rapport heet, brengt enkele sprekende cijfers. Zo hebben er in Afrika 600 miljoen mensen geen toegang tot energie en sterven naar schatting jaarlijks 600,000 Afrikanen aan de gevolgen van luchtvervuiling binnenshuis.

Het energieverbruik van Spanje is hoger dan dat van heel sub-Sahara Afrika. Nochtans ligt dat niet aan grondstoffen: in Nigeria werd er in 2013 voor 89 miljoen dollar aan petroleum geëxporteerd, maar hebben 93 miljoen inwoners geen toegang tot elektriciteit. De energiekloof tussen Afrika en rest van de wereld wordt duidelijk groter.

‘All countries stand to lose if we fail to achieve the international goal of restricting global warming to below 2°C above pre-industrial levels. Africa will lost the most’ – Kofi Annan

Klimaatfinanciering als hefboom

Het Africa Progress Panelbenoemt de voornaamste uitdagingen voor Afrikaanse leiders in de context van klimaat, energie en armoede zoals de hervorming van inefficiënte en vaak corrupte nutsbedrijven.

De belangrijkste boodschap van het rapport is dat Afrika de sprong kan en moet maken naar koolstofarme ontwikkeling en dus de vuile (en rampzalige) stap kan overslaan die de geïndustrialiseerde wereld heeft gezet. De belangrijke rol van Afrikaanse leiders bij het maken van deze sprong wordt benadrukt naast het cruciale belang van internationale samenwerking. Collectieve actie is nodig om onder de 2°C-drempel te blijven en een degelijke internationale klimaatfinanciering zal essentieel zijn om Afrika op een klimaatvriendelijk pad te zetten met universele toegang tot energie en zonder armoede.

Klimaatrechtvaardigheid dwingt deze internationale samenwerking en financiering af, benadrukt het rapport. De huidige internationale architectuur is echter niet in staat om de uitdagingen aan te pakken.

Volgens het rapport zijn er twee structurele problemen: een chronische gebrek aan geld en wat er aan middelen is, is te zeer versnipperd. Doortastende actie ontbreekt en beloftes worden niet ingewilligd. Een roadmap naar de beloofde $100 miljard klimaatfinanciering tegen 2020 blijft al jaren uit, tegelijk spendeerden de G20-landen in 2013 $88 miljard dollar aan subsidies voor fossiele brandstoffen.

België in hetzelfde bedje ziek

Ook België draagt bij aan de problematiek. Op 4 juni berichtte De Standaard dat 247 miljoen euro geblokkeerd staat op een rekening omdat de verschillende overheden al zes jaar kibbelen over de verdeling ervan.Het geld moet dienen voor intern klimaatbeleid, maar ook voor internationale klimaatfinanciering.

Door de aanslepende ruzie houdt België zich niet aan de internationale beloftes, een engagement waarvoor ons land wel enthousiast tekende op de klimaattop in Kopenhagen.

Belangrijk: als de rijke landen niet snel over de brug komen met middelen, zullen de arme landen allerminst bereid zijn zich verregaand te engageren op de klimaattop van Parijs eind dit jaar. 

Klimaatrechtvaardigheid

Het Africa Progress Report sluit af met aanbevelingen voor de Afrikaanse leiders, de internationale gemeenschap en privé-investeerders en multinationale bedrijven. Enkele fundamentele aanbevelingen voor de internationale gemeenschap zijn een verhoging van het ambitieniveau op de top in Parijs en de uitfasering van subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025, mits steun voor lage-inkomenslanden.

Daarnaast is er volgens het rapport nood aan aanpassingen in de architectuur van klimaatfinanciering zodat op een structurele manier een deel van de fondsen aan Afrika en aan adaptatie wordt gespendeerd.

Ook moet men de fragmentatie aanpakken door in te zetten op het Green Climate Fund. Daarnaast moet er een roadmap komen die duidelijk en op een transparante manier aangeeft hoe de $100 miljard-doelstelling zal behaald worden tegen 2020.

Het rapport ziet bovendien opportuniteit in de aankomende Finance for Development top in Addis Abeba deze zomer, om een link te voorzien tussen klimaat en ontwikkeling. Het vraagt om daar met nieuwe verbintenissen over de brug te komen die onder andere klimaatbestendige ontwikkeling moeten verzekeren. Wat duidelijk is, is dat het grootste deel van de aanbevelingen voor de internationale gemeenschap draait rond klimaatrechtvaardigheid.

Voor 11.11.11 benadrukt het Africa Progress Report nogmaals het belang van internationale klimaatfinanciering. Het bevestigt opnieuw dat met lege handen aankomen in Parijs geen optie is.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels