Alle partijen moeten meewerken aan vrede in Oost-Congo

De voorzitter van de Congolese onafhankelijke kiescommissie, de priester Apollinaire Muholongu Malu Malu, roept de internationale gemeenschap en alle betrokken partijen op om eindelijk werk te maken van duurzame vrede in het gebied. Het zijn de Congolezen die lijden, zegt hij, maar bij de oorzaken en de oplossing van het probleem zijn veel meer partijen betrokken.

Malu Malu speelde een belangrijke rol in de vredesconferentie van Goma en in de totstandkoming van het Amani-programma (vredesprogramma) voor Oost-Congo in januari 2008. Hij deed zijn oproep vandaag, donderdag, tijdens een persconferentie in Brussel, georganiseerd door 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Hij bracht vandaag ook nog afzonderlijk bezoek aan premier Leterme en aan minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel.

Volgens Malu Malu is een staakt-het-vuren op korte termijn belangrijk, maar is duurzame vrede enkel mogelijk als alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid opnemen, gaande van de strijdende fracties tot de Congolese regering, de buurlanden en de internationale gemeenschap.

“De Congolese overheid moet werk maken van een betere controle in de regio, van een politieapparaat en justitie”, zei hij. “Ook het leger moet grondig gereorganiseerd worden. Het is nog te zeer opgebouwd uit etnische fracties die elk hun eigen belangen en allianties dienen. De Congolese overheid probeert de rebellen nu te bestrijden met een leger dat eigenlijk het hare niet is.”

De internationale gemeenschap van haar kant moet ervoor zorgen dat de MONUC, de internationale vredesmacht in de regio haar mandaat naar behoren kan uitvoeren, de strijdende partijen uiteen kan houden en de bescherming van de bevolking kan verzekeren.

Onderwijs
Malu Malu benadrukte ook het belang van de uitbouw van onderwijs in de regio. “Er is een stuitend niveau van analfabetisme in de streek. Kinderen die niet naar school gaan en niet leren lezen of schrijven, worden de volgende soldaten voor de strijdende fracties,” zei hij. “Door in goed onderwijs te voorzien en de kinderen toekomstperspectieven te geven, kunnen we voorkomen dat kinderen later door de fracties gerekruteerd worden.”

Tot slot pleitte de priester voor een betere grenscontrole door de internationale gemeenschap om de inmenging van Rwandese troepen een halt toe te roepen. “Nu worden telkens beschuldigingen geuit tegen Rwanda, waarop de Rwandese regering ontkent dat ze betrokken is bij het conflict”, zei hij. “Het probleem in Oost-Congo is dat er veel strijdende fracties op een kleine regio geconcentreerd zijn. Maar die kleine regio moet toch gemakkelijk te controleren zijn? Een betere grenscontrole door de internationale gemeenschap zou paal en perk stellen aan de voortdurende ambiguïteit over Rwandese inmenging.” Ook het aanhoudende probleem van de daders van de Rwandese genocide die zich blijven ophouden in Oost-Congo en zo de regio verder destabiliseren, moet aangepakt worden.

De uitnodiging van Malu Malu in België kadert in de campagne “De mensen in Oost-Congo dreigen meer te verliezen dan spaargeld” die 11.11.11 opzette om aandacht te vragen voor het geweld in Noord-Kivu. De ontwikkeling van Congo en de terugkeer van de vrede in Centraal-Afrika moeten volgens de organisatie prioriteiten blijven voor de Belgische regering.

Zie ook:


BRON:
http://www.ipsnews.be

Deel dit artikel