België en klimaatfinanciering: povere cijfers

Voorbije zondag kwamen 14.000 mensen op straat om een ambitieus én rechtvaardig klimaatakkoord te eisen

België heeft sinds vrijdag een klimaatakkoord, maar verdient alvast op vlak van klimaatfinanciering geen schoonheidsprijs. Ondanks herhaalde engagementen op verschillende VN-klimaattoppen is ons land bijzonder terughoudend als het over de centen gaat. Zowel de beloofde bedragen als het effectief nakomen van de beloftes ogen erg pover. Bovendien komt het geld zo goed als integraal uit het budget ontwikkelingssamenwerking. Geld dat daardoor dubbel telt (als ontwikkelingshulp en klimaatfinanciering) maar slechts één keer wordt uitgeven.

11.11.11 keek naar de cijfers en komt opnieuw tot een vervelende klimaatvaststelling: België geeft te weinig, doet dat te laat en verzwakt zo de eigen internationale positie.

Te weinig

In het kader van de klimaatonderhandelingen in Parijs, engageerde premier Charles Michel zich aan het begin van de top om tot 2020 jaarlijks 50 miljoen euro bij te dragen aan internationale klimaatfinanciering. Deze middelen moeten er voor te zorgen dat ontwikkelingslanden zich kunnen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en zich tegelijk op een groene manier kunnen ontwikkelen. Dit engagement is het Belgische deel binnen de internationale belofte om tegen 2020 jaarlijks 100 miljard te voorzien voor ontwikkelingslanden.

Tussen 2010 en 2012 bedroeg de bijdrage van België 40% van wat beloofd was.

Tussen 2010 en 2012 moest België jaarlijks ook al 50 miljoen euro bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering. Een belofte die niet werd nagekomen. België droeg 60 miljoen euro te weinig bij, of 40% van wat beloofd was. Die 50 miljoen was toen het Belgische deel binnen de internationale belofte om tussen 2010 en 2012 30 miljard te voorzien. Nu voorziet België opnieuw maar 50 miljoen per jaar, terwijl de internationale belofte wel vertienvoudigd is.

Vertraging

In 2013 en 2014 kwam er wél voldoende geld, al vallen daar belangrijke kanttekeningen bij te maken. Zo haalde België in 2014 zijn belofte mede via een nieuwe bijdrage van ontwikkelingssamenwerking. Van de beloofde 50 miljoen werd 40 miljoen gestort in 2014. De resterende 10 miljoen, beloofd voor 2015, kwam er niet. Dit bedrag wordt opgeschoven naar 2016. Zonder dat er extra middelen voorzien worden. De verschuiving naar volgend jaar gaat op die manier ten koste van andere mogelijke engagementen op het budget ontwikkelingssamenwerking.

België verdubbelde van 2012 op 2013 haar klimaatfinanciering zonder in de praktijk meer uit te geven.

Naast de weinig ambitieuze beloftes en de vertragingen, wijzigde België sinds 2013 ook zijn methodologie om klimaatfinanciering te tellen: vanaf 2013 tellen ontwikkelingsprojecten die een 'klimaatdoelstelling' hebben mee als klimaatfinanciering. België verdubbelde zo van 2012 op 2013 haar klimaatfinanciering zonder in de praktijk meer uit te geven.

Dubbele telling

Los van de telmethode komt zo goed als alle klimaatfinanciering uit de pot ontwikkelingssamenwerking. Dat geldt voor alle bijdragen die Vlaanderen en federaal België leverden aan de klimaatfondsen. Ook de 176 miljoen euro klimaatfinanciering die premier Michel tijdens zijn Parijs-speech aangaf voor de periode 2013-2014 komt voor 99% uit het Vlaamse, federale, Waalse of Brusselse ontwikkelingsbudget. We geven met andere woorden één keer iets uit, maar tellen het twee keer. Als ontwikkelingsgeld en als klimaatbijdrage.

Zo lang het budget ontwikkelingssamenwerking niet stijgt, is er in de praktijk geen toename in middelen voorzien voor het Zuiden. Integendeel, een dalend budget moet steeds meer uitdagingen financieren.

België geeft de indruk dat alle problemen van de baan zijn, maar dat zijn ze volgens ons qua klimaatfinanciering allerminst. Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

Parijs

11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe is erg bezorgd over de gang van zaken. Zowel op vlak van ontwikkelingssamenwerking als op vlak van klimaat. "De beloofde 50 miljoen vanaf 2016 zou ditmaal - volgens minister Marghem - weliswaar additioneel zijn, maar is onvoldoende want niet in lijn met wat nodig is. België geeft, na het akkoord van vrijdag, de indruk dat alle problemen van de baan zijn, maar dat zijn ze volgens ons qua klimaatfinanciering allerminst."

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels